دبیر خانه کنفرانس - تیم روابط عمومی

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

دبیر خانه کنفرانس - تیم روابط عمومی

 

مسوول تیم: ..................................

 

شرح وظایف:

1. گرفتن لیست مقالات تایید شده به همراه نام مولفین مربوطه از تیم ارتباط با مولفین

2. گرفتن برنامه زمان بندی کنفرانس از تیم ارتباط با داوران

3. گرفتن برنامه زمان بندی کارگاههای آموزشی از تیم کارگاههای آموزشی

4. مکاتبه با اصحاب رسانه و فیلم بردار جهت فیلم برداری از مراسم کنفرانس براساس برنامه تدوین شده سمینار

5. همکاری با اعضاء اصحاب رسانه و فیلم بردار در روز کنفرانس جهت تهیه گزارش

6. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزارکننده جهت تهیه دعوت نامه برای شخصیتهای برجسته  و همچنین مشخص نمودن این افراد

7. تهیه دعوت نامه بر اساس موارد تعیین شده در بند 6

8. فرستادن دعوت نامه به افراد تعیین شده در بند 6

9. گرفتن فیلم و عکس از کلیه قسمتهای مراسم براساس اطلاعات گرفته شده در بندهای 1و2و3و4

10. به وجود آوردن آرشیو فیلم و عکس برای کنفرانس

 

 

تیم های مرتبط:

1.      تیم ارتباط با مولفین

2.      تیم ارتباط با داوران

3.      تیم کارگاههای آموزشی

 

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1. اصحاب رسانه / فیلم برداران

2. اعضاء اصحاب رسانه / فیلم برداران

 

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.