آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی. شما به عنوان مجری مجمع عمومی انتخاب شده اید؟

شما برای رای آوردن در مجمع عمومی ، به دنبال متن سخنرانی هستید؟

شما سال قبل رای کمتر از انتظارتان را آوردید؟

هر چه هست شما هم اکنون در جایگاهی هستید که به دنبال تغییر در رفتار و شیوه سخنرانی خود هستید. من به شما تبریک عرض می نمایم .

ادامه مطلب...

دستمزد و تعرفه اجرای مجریان چه اندازه است؟از فریبا علومی یزدی

سوالی که خیلی از دوستان و همکاران از من می پرسند یا دوست دارند بدانند این است که من برای یک برنامه چقدر مزد می گیرم؟

سوال غافل گیرکننده ای است ولی قبل از ان اجازه دهید تا با نگاهی متفاوت به دستمزد اجرا بپردازیم.

ادامه مطلب...

به نام خداوند

 (قرارداد)

این قرارداد در تاریخ ................ ما بین دبیرخانه  اولین / دومین/   کنفرانس /سمینار/ همایش  .................   به نمایندگی خانم/ آقای ................ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و  خانم/آقای  ................مجری............... که در این قرارداد کارگزار نامیده می شود ؛ از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ملزم به رعایت کلیه مفاد آن به شرح ذیل می باشند:

ادامه مطلب...