نمونه قرار داد مجری با کارفرما

شغل شما Master of Ceremonies
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به نام خداوند

 (قرارداد)

این قرارداد در تاریخ ................ ما بین دبیرخانه  اولین / دومین/   کنفرانس /سمینار/ همایش  .................   به نمایندگی خانم/ آقای ................ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و  خانم/آقای  ................مجری............... که در این قرارداد کارگزار نامیده می شود ؛ از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ملزم به رعایت کلیه مفاد آن به شرح ذیل می باشند:

هیچ مسئولیتی از طرف ایران مجری پذیرفته نمی شود(UNCONTROLLED)

 ماده 1 –موضوع قرارداد:

عبارت است از همکاری در اجرای (.......دو روز.......... ) کنفرانس به عنوان مجری صحنه.

 

ماده 2 – مدت اجرای قرارداد و مکان :

مدت اجرای این قرارداد جهت تاریخ .....شنبه  ......./........../...........   از ساعت ....الی ......... در سالن همایش ............... تهران

 

ماده 3 – حق الزحمه کارگزار و طرز پرداخت حق الزحمه و هزینه ها:

حق الزحمه کارگزار جهت انجام موضوع قرارداد .............................. ریال در تاریخ عقد قرارداد به عهده کارفرما می باشد

/که قبل از همایش به شماره حساب ....................... واریز و رسید ارائه گردد/ که پس از اتمام کار و رضایت کارفرما قابل دریافت می باشد./

 

ماده 4 – تعهدات کارفرما:

کار فرما کلیه کمکهای لازم را در حد متعارف جهت تسهیل امور کارگزار به عمل خواهد آورد.

کار فرما با قبول این قرار داد حق استفاده کارگزار از حقوق مادی و معنوی عکس و فیلم مجری را به رسمیت می شناسد.

 

ماده 5 – تعهدات کار گزار:

کارگزار موظف است یک ساعت قبل از شروع برنامه در محل برگزاری مراسم که طرف اول اعلام می کند حاضر باشد.

کارگزار تمام دقت و کوشش خود را جهت تعهدات ناشی از این قرارداد با به کار بردن روشها و اصول متداول حرفه ای معمول انجام می دهد.

کار گزار متعهد است در ساعات مربوط به قرارداد در هیچ برنامه دیگری به جز با توافق طرف اول ، شرکت ننماید.

 

ماده 6- حل اختلاف:

چنانچه در اجرای این قرارداد اختلافی بین کارفرما و کارگزار به وجود آید با مذاکره و مصالحه حل و فصل و در غیر این صورت در مجاری قضایی پیگیری خواهد شد.

این قرار داد در شش ماده و دو نسخه در تاریخ ............................. تنظیم و مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارد.

 

.....مجری......                                                                      ................................

کار گزار                                                                                کار فرما

 

مهر و امضا                                                                                 نهر و امضا


توجه داشته باشید این یک نمونه قرار داد عمومی است . قرارداد های تخصصی تر هم وجود دارد که شامل بندهای بیشتری است و بند های فورس ماژور هم در آن دیده شده است که معمولا از طرف شرکت های بزرگ یک روال است و به نظر می رسد برای مجریان لازم نباشد . شما می توانید با ویرایش آن نسبت به عقد قرار داد اقدام نمایید.

این فرم تنها یک نمونه قرارداد است و ایران مجری جهت سهولت در کار همکاران ، نسبت به انتشار آن اقدام نموده است و هیچ مسئولیتی از طرف ایران مجری پذیرفته نمی شود.

 

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !