– افرادي که بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي‏کنند (مشاوره، راهنمايي و …)، از رسيدن به زندگي خود باز مي‏ مانند.

– کساني که مي‏گويند “من نبايد اين راز را فاش کنم اما فقط به تو مي‏ گويم” دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي‏نمايند.

– گفتن حقيقت مهم است؛ اين مهم نيست که ما راست مي‏گوييم و ديگران اشتباه مي‏کنند.

ادامه مطلب: 100حقیقت تلخ و شیرین زندگی

بيل گيتس (رئيس مايکرو سافت) طي يک سخنراني در يکي از دبيرستانهاي آمريکا ، خطاب به دانش آموزان گفت که در دبيرستان خيلي چيزها را به دانش آموزان نمي آموزند ؛ او هفت اصل مهم را که دانش آموزان در دبيرستان فرا نمي گيرند ، بشرح زير نام برد :


اصل اول :
در زندگي ، همه چيز عادلانه نيست ، بهتر است با اين حقيقت کنار بياييد .

ادامه مطلب: هفت اصل مهم بيل گيتس (رئيس مايکرو سافت)

1- اصیل باشید. با خودتان باشید:
یکبار جودی گارلند  گفت: ” همیشه یک نسخه دست اول از خودتان باشید تا یک نسخه دست دوم از دیگری.” با این جمله می توان عمری را زندگی کرد. شما در زندگی نمی توانید پا در کفش دیگری کنید ، شما فقط اختیار کفش های خودتان را دارید و می توانید آنها را تغییر دهید. اگر نتوانید خودتان باشید ، نمی توانید زندگی کنید؛ در آنصورت فقط هستید، زنده اید.
از خود بپرسید: اگر شما خودتانی را که اکنون هستید دوست ندارید، پس چرا باید دیگری شما را دوست داشته باشد؟؟؟

ادامه مطلب: همیشه یک نسخه دست اول از خودتان باشید تا یک نسخه دست دوم از دیگری

* وقتی به شدت عصبانی شدی دستهایت را در جیب هایت بگذار.

*  یادت باشد بهترین رابطه میان تو و همسرت زمانی است که میزان عشق و علاقه تان به هم بیش از میزان نیازتان به یکدیگر باشد.

* مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر.

* اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.

* هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی .

ادامه مطلب: لبخند بزن و بگو: "برای چه می خواهید بدانید؟"

  • صداقت بهترین سیاست است کیفیت بهترین تجارت
  • من می دانم اگر می خواهم با آدم های صادق تجارت کنم خودم باید صادق باشم
  • رسیدن به کیفیتی برتر تنها آغاز راه است
  • من می دانم بهترین آرامبخش یک وجدان پاک است
ادامه مطلب: حالا فهمیدم که هنوزخیلی چیزها را باید یاد بگیرم

1- آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود که همه‌ي انسان‌ها برابرند. (مارتين لوتر‌کينگ)
2- بهتر است روي پاي خود بميري تا روي زانو‌هايت زندگي کني. (رودي)
3- قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ برويد. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود (پونگ)
4- بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فکر او. (هميلتون)
5- عمر آنقدر کوتاه است که نمي‌ارزد آدم حقير و کوچک بماند. (ديزرائيلي)
6- چيزي ساده تر از بزرگي نيست آري ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

ادامه مطلب: با عشق ، زمان فراموش مي شود و با زمان هم عشق!

مقالات دیگر...