همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن        همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن          دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن         ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن           ز وجود  بی نیازش  طلب  نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد         که به روی ناامیدی در بسته باز  کردن

علامه شیخ بهایی

برادر ارجمند/ خواهر گرامی/ سرور گرامی و کارگشای نشاط بخش، سرکار خانم/ جناب آقای ....................................

وعدالله الذین امنوا و عملواالصالحات لهم مغفره و اجر عظیم                      مایده 9

برآنها که هستند مومن به رب                     نمایند کار نکو در طلب
خدا وعده داده است بر مغفرت                    دهد اجر بسیار در آخرت

خیر خیرخواه و خیراندیش جناب آقای ...........................

تحولات فکری و نرم افزاری در جوامع سالم شکل می گیرد. انسان های مولد، نقش موثری در توسعه دارند. افرادی که دارای هوش سرشار، روحیه های بیدار، استقلال طلب، مقاوم و همنوع خواه هستند فقط در فضای سلامت به دست می آیند و رشد می کنند.

logoوالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجرٌ کبیر

کسانی  که دارند ایمان  به  او          نمایند   همواره   کار    نکو

بر آنهاست آمرزش   از  کردگار      که اجری بزرگ است  اندر شمار   فاطر 7


نکوکار و خیّر سخی جناب آقای /سرکار خانم ................................

امروزه در عصر ارتباطات و دنیای پر سرعت که با پیشرفت روز افزون علوم همراه است ،

به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار

کی ز نظر گریزد آن چهره ی آشنایتان         یا ز دلی برون شود صحبت با وفایتان

سرکار خانم/جناب آقای ...........................

از اینکه در کنف الطاف خاصه ی الهی چند سال متوالی را در کسوت ریاست انجمن کارآفرینی به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر  پرداخته اید و اینک که تقدیر الهی توفیق (خدمت گزاری در مسند خدمت در ................../بازنشستگی )را به آن جناب ارزانی داشته ، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی انجمن کار آفرینی، نهایت سپاس و قدر دانی هیات مدیره و اعضای انجمن را خدمت حضرت عالی  (و خانواده ی محترم که در این تلاش و  به ثمر  رسیدن  آن یار و همراه شما بوده اند) ابراز داریم.

ذالک فضل الله یوتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم   4 جمعه

چنین فضل از لطف یکتا خداست          که آن را ببخشد به هرکس که خواست
که هم  فضل  و هم رحمت کبریا           برون  از  حساب  است   و  بی  انتها

خیر رادمرد/ رادکار/ راد اندیش     /نیک مرد نیکو سیرت جناب اقای .........................


وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم                مائده 9

یا

فاستبقو االخیرات                    بقره 148


همه روز، روزه بودن، همه شب نماز کردن                                 همه ساله حج نمودن، سفرحجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن                                      دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن