بسم الله الرحمن الرحیم

ششمین جشنواره سالانه  مجریان صحنه ایران با حضور هنرمندان صحنه ای ایران 26 و 27 فروردین ماه 1395 در تالار بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

ایران مجری به عنوان دبيرخانه دائمی جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران  در پي برگزاري پنج دوره جشنواره مجریان و هنرمندان صجنه ایران ، فرصت مناسب ديگري را براي برگزاری جشنواره کاربردی مجریان و هنرمندان صحنه  ؛ در تهران و همزمان با یادروز استاد سخن شیخ اجل سعدی ، فراهم نموده است.

سخن گفتن یک نیاز است ، خوب سخن گفتن یک فن است. زیبا سخن گفتن یک هنر است. بیاییم با هنر خود جهان بیاراییم و نقش محبت بزنیم. فریبا علومی یزدی

فریبا علومی یزدی مجری دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تالار همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ادبیات زیبا و آرامبخش فریبا علومی یزدی در آغاز یک کنفرانس علمی سخت تماشایی است.