هیات رییسه

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 

1- هيات رئيسه كنفرانس :

تعدادي از اعضاي هيات رئيسه وزارتخانه /سازمان /انجمن /.................. اعضاي آن مي باشند و

وظيفه اين گروه تصويب سياستهاي كلان كنفرانس ونظارت عالیه برامور برنامه ریزی و اجرایی کنفرانس است،

 

ضمنا جناب آقای ............................ مسؤول هماهنگی و نماینده هیات رئیسه جهت انجام وظائف مذکورمی باشند .

 

 

به طور یقین مطالب ارزنده ی سايت راه گشای عزیزان در اجرای کنفرانسها خواهد بود و این اطمینان به شما داده می شود که شما با اجرای دقیق این آیین نامه  ، بهترین و آسانترین همایش را  تجربه خواهید نمود.چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.