سخنرانی و جلب توجه مخاطب به مدت 20دقیقه( یا بیشتر)

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

دربسیاری از مواقع از شما خواسته می شود که مدتی طولانی سخنرانی کنید،اما چگونه می شود توجه مخاطب را به طور پیوسته به سخنرانی جلب کرد ؟در اینجا به نکاتی در این باره اشاره می کنیم.

چرا شنوندگان به جای گوش دادن به سخنرانی چرت می زنند یا می خوابند؟ آیا به اهمیت موضوع سخنرانی پی نبرده اند؟ خوب اگر شما به عنوان سخنران با یک آهنگ و لحن ثابت سخنرانی کنید ، یااگرتنها از روی یک نوشته بخوانید یا اسلایدها را دریک اتاق تاریک ،پشت سر هم نمایش دهید ،دیگر مخاطب گناهی  ندارد وهمه تقصیرها به  گردن  شماست.

 

faribaolumiyazdi


امروزه مخاطبین به دیدن تصاویر سریع ودریافت پیام های کوتاه عادت کرده اند. در بسیاری از مواقع درحالیکه شماهنوز درحال مقدمه چینی یک بحث هستید  آنها به سرعت پیام موضوع را می گیرند وبه سراغ یک موضوع دیگر می روند. حتی باتوجه ترین شنوندگان نیزبعد از7 تا10 دقیقه احتیاج به  تنفس فکری دارند تا بتوانند سطح تمرکز خود را حفظ کنند.

 

تنوع

دیگر استفاده از شیوه قدیمی  ایستادن درمقابل جمع ومدتها  طولانی حرف زدن ، کارآیی خود را از دست داده است. امروزه برای جلب توجه مخاطب  ،باید آنها را درحالت انتظار نگه دارید. برای این کارباید به  اجزای سخنرانی خود تنوع ببخشید. بهترین ضمانت برای حفظ توجه ،ایجاد تنوع است.

فرازها وفرودها

همه سخنرانی ها باید فراز وفرودی داشته باشند. برای حفظ حالت دراماتیک سخنرانی  ، این تغییرات ، ضروری به شمار می رود. همانطور که نگه داشتن یک سخنرانی در حالت سکون،خطرناک است ،در اوج بودن دائمی هم یک فاجعه خو اهد بود.

مشکل این جاست که بسیاری ازسخنرانان اواسط سخنرانی مد ت زمان خیلی زیادی را در  فرود  می مانند . آنها  معمولا 5تا7دقیقه اول که  حواس مخاطب هنوز پرت نشده ، خوب شروع می کنند و5دقیقه آخر هم با یک جمع بندی ،سخنرانی را خوب تمام می کنند .اما در مدت زمان مابین ابتدا وانتهای سخنرانی چگونه عمل می کنند؟ این مدت زمان میانی معمولا بی فایده به هدرمیرود.

 

توجه مخاطب را برانگیزید

خوشبختانه شما درجایگاه یک سخنران،  مسؤل بسیاری از موفقیتهای خودبه شمار می روید. شما می توانید برای جلب توجه مخاطب در سه زمینه از تنوع استفاده نمایید. این سه مورد عبارتند از خودتان، مخاطب و محل سخنرانی .

به تاکتیک های زیرتوجه کنید وآنهارابه تنهایی ویابه صورت ترکیبی استفاده کنید. باتمرین می توانید نحوه وزمان درست استفاده ازاین تاکتیک ها رابیاموزید  بااین کار ،دیگرهر چقدر هم که سخنرانیتان طولانی باشد ،توجه مخاطب تا آخرسخنرانی با شما خواهدبود.

 

عناصر متغیربرای سخنران

صدا: سخنرانی با آهنگ یکسان وثابت مساوی با مرگ است.برای جلب توجه ،در لحن صدای خود تغییر ایجاد کنید. در حرف زدن از سرعت،زمزمه کردن ومکث استفاده نمایید.  از میان این سه مورد ، مکث کردن مؤثرترین شیوه برای جلب توجه به شمار می رود.  مکث یعنی توقف سخنرانی واندکی تأمل کردن . با این کا رنه تنها توجه مخاطب جلب می شود بلکه برای شنیدن مطلب بعدی مشتاق تر خواهد شد.

تماس چشمی: سخنرانی یعنی ارتباط برقرار کردن. بابرقراری تماس چشمی می توانید توجه طرف مقابل راجلب نمایید. حتی در مکانهای خیلی بزرگ هم می توانید با افرادی که با شما خیلی فاصله دارند ارتباط برقرارنمایید. به یک نفرنگاه کنید وچند ثانیه با او سخن بگویید . سپس شخص دیگر درگوشه دیگری ازسالن را مخاطب خود قرار دهید .

 

ابزار مناسب: می توانید با استفاده از یک وسیله مناسب که با موضوع سخنرانیتان مرتبط است توجه مخاطب را برانگیزید.می توانید آن را در دست بگیرید ویک داستان درباره آن تعریف کنید. فقط دقت کنید  که آن ابزار باموضوع سخنرانی همخوانی داشته باشد.

 

عناصر متغیر مکان سخنرانی

اسلایدها:  با تغییر آهنگ صدای خود ،اسلایدها را عوض کنید . متن های اسلایدها را با تصاویر گرافیکی جذاب ، ترکیب نمایید. بعد ازآماده شدن اسلایدها آنهارا بازبینی کنید واز میزان روانی بصری آن ها مطمئن شوید.  اگر اسلایدها یکی پس از دیگری وبدون وقفه برصفحه ظاهر شوند میزان توجه مخاطب افت خواهد کرد. پس سعی کنید تصاویر به گونه ای باشد که بعد ازهر صفحه که حاوی تصویر ومتن است یک صفحه خالی قرارداشته باشد تا مخاطب بتواند برای دیدن اسلاید بعدی تمرکز کند.

 

نور: یک فضای تاریک  شرایط را برای چرت زدن مهیا می سازد. سعی کنید در جایی که سخنرانی می کنید نورکافی وجود داشته باشد ، بخصوص برای سخنرانی های بعد از صرف ناهار.  نور نباید خیلی شدید باشد بلکه باید در اندازه ای باشد که بتوانید همه افراد داخل سالن را به وضوح ببینید وآنهاهم بدانند که شما قادرید همه را ببینید.

 

تنظیم فضا : صندلی های خالی یک فضای مرده به وجودمی آورد وموجب کاهش انرژی می شود. افراد را دعوت کنید تادر کنار هم ودر ردیف های جلو بنشینند. تا آنجاکه ممکن است فضا را نسبت به حداقل تعداد افراد درنظر بگیرید .بعدا در صورت لزوم می توانید تعدادی صندلی اضافه کنید.

 

عناصر متغییر برای مخاطب

اسامی: هیچ چیز به اندازه استفاده از نام مخاطبین نمی تواندآنها را گوش به زنگ و با توجه نگه دارد.آیا به خاطر می آورید که در کلاس درس وقتی معلم شماراصدا می زدچقدرحواستان جمع می شد؟ در سخنرانی افراد راصدا بزنید واز آنها سؤالی بپرسید یابخواهید که چیزی تعریف کنند.

همدلی:  موضوع سخنرانی را به بحث بگذارید. از حضار بخواهید که در باره بعضی از قسمت های بحث اظهار نظر کنند. این کار موجب متمرکز شدن توجه حضار وبانشاط شدن فضا می گردد.البته این آمادگی را داشته باشید که بلافاصله ادامه سخنرانی را در دست بگیرید وجلسه را  اداره کنید.

تنفس دادن: اگر می بینید که حضار توجه کافی به بحث ندارند  فرصتی به آنها بدهید تا  نفسی بکشند مثلا بایستند یا به عضلات خود استراحتی بدهند. وقتی خستگی عضلانی از بین برود فرد می تواند دوباره تمرکز کند. با این کار تحسین مخاطبین را نیز برمی انگیزید و توجه آنها بیشتر جلب خواهد شد.

پرسشها: همه پرسشها را برای پایان جلسه نگذارید .می توانید آنها را درحین سخنرانی نیز پاسخ دهید. سؤالات حضاررا با صدای بلند بخوانید تا همه با آن آشنا شوند. از سؤال کنندگان بخواهید تا نام خود را ذکر کنند. در طول سخنرانی می توانید نام آنها را ببرید.

معمولا میزان توجه شنونده درطول سخنرانی تغییر می کند. سخنرانان ماهر عناصر سخنرانی راتغییر می دهند. سخنرانان چیره دست تاکتیک های جلب توجه مخاطب رابه درستی در سخنرانی خود می گنجانند تا بتوانند  میزان توجه او را در سطح قابل  قبولی نگه دارند. شما نیز سعی کنید این شیوه ها را تا جایی که می تو انید در سخنرانی خود جای دهید تا تأثیر آن در افزایش درک مخاطب را مشاهده نمایید.


شاید فریبا علومی یزدی تنها سخنرانی باشد که توانسته باشد در ۶ دقیقه سخنرانی ۶ بار از مخاطب دست بگیرد. در طول اجرا شما می بینید ده ها نفر در حال تهیه فیلم هستند و مخاطبان بارها سخنان وی را قطع می کنند .

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !