دعوت نامه مراسم پولشماری و عطرافشانی اماکن متبرکه و امام زاده ها

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
تنظیمات نوشتاری

( ادخلوها بسلام آمنین )

گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش                                   بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش
فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز                                     چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش
ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق                                    بدین وسیله خود اندر پناه یزدان باش


سرور محترم/ دوست محترم  و امین مکرّم جناب آفای ......................................از کمالات اختصاصی انسان، احسان است. این موهبت عظمی که آیت کبرای الهی است، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهای هر انسان به اندازه ی احسان اوست. ( و احسن کما احسن الله الیک )پس از مساجد و حرم مطهر امامان معصوم ( ع ) ،  امامزاده ها مامن و منزلگاه عاشقان، عالمان، فاضلان،عابدان، عارفان، زاهدان ،مناجاتیان، سالکان، نیازمندان و حاجتمندان است که به حلقه ی علم عالمان، فضل فاضلان، وارستگی عارفان،  عبادت عابدان، تعبد فقیهان، ذکر خلوت انس عارفان و دعای جانبخش مناجاتیان ره می یابیم و معارف و حقایق الهی را چراغ راه و شمع جمع خود قرار می دهیم.

{(در آستانه طلوع  عید ....فطر/قربان/غدیر/...........)(در خجسته روز میلاد مسعود ..................................)}

با فرارسیدن ماه غباررویی جانها، صداقت دلها و تنویر قلبها؛

فرصت را مغتنم شمرده از حضور مهر ظهور حضرت عالی  دعوت می گردد تا در مراسم غبار رویی و عطرافشانی زریح مطهر امامزاده .................. حضور به هم رسانید.

این مراسم در روز ..................مورخ .................... ساعت .................... با حضور ....................... انجام می پذیرد؛ شرف حضور جناب عالی / سرکار عالی  مزید امتنان است.

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است                         غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست