پيام دبيرهمايش دیدگاههای اسلام در پزشکی

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
تنظیمات نوشتاری

پيام دبيرهمايش دیدگاههای اسلام در پزشکی

 

با توجه به خلقت انسان که اشرف مخلوقات است و پرورگار متعال در خلقت انسان در قرآن کریم فرموده فتبارک ا... احسن الخالقین و اهمیت و جایگاه انسان در نظام خلقت را بسیار بالا و والا بیان فرموده و زمین و زمان و عالم بالا و آسمانها و خورشید و ماه را مسخر او قرار داده است و برای سعادت و رستگاری او پیامبرانی از جنس خود آنان فرستاده تا انسان خاکی را به عرش برین بالا برده و در نهایت در جوار رحمت خویش در بهشت عدن سکنی دهد،

{jcomments off} جائی که منحرفین و منافقین و کافرین را بدان دسترسی نیست و آنان بدلیل کردار و رفتار ناشایست و مخالف حق و خلقت و طینت انسان پاک بایستی به عذاب الهی گرفتار گردند. برای راهیابی و سعادت بشری در دنیای پیشرفته و با تکنولوژیهای جدید، داشتن ساختارهایی مبتنی بر منبع وحی و خلقت حق طلبانه و حق مدار ضروری است، لذا دبیر خانه دائمی همایش از ماهها قبل برنامه ریزیها و مشاوره هایی با اندیشمندان صاحب نظر داشته و در مجموع به این نتیجه رسیده است که الهام گیری از ساختارهای بدن که بسیار دقیق و حساب شده تنظیم و مورد عنایت پروردگار متعال بوده است می تواندالهام بخش الگوی مناسب و مفیدی بومی برای مهندسی نظامات اجتماعی قرار گیرد. در این راستا و در سال جدید که بنام "سال شکوفایی و نوآوری" نام گذاری شده است، پنجمین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی را در اسفند ماه 1387 با موضوع: "مهندسی نظامات اجتماعی با الهام از ساختارهای بدن انسان" برگزار می گردد.

 

بدینوسیله از کلیه علاقمندان، صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی و اندیشمندان مسلمان جامعه دعوت می شود که با مساعدت و ارسال مقالات تحقیقی و عالمانه خود دبیر خانه همایش را یاری نمایند.

دکتر سید حسین فتاحی معصوم

دبیر پنجمین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی

تاريخ بروز رساني منبع : پنجشنبه 07/09/87