پیام دبیر پنجمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی90

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
تنظیمات نوشتاری

با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزار ها و روش های آموزش نیز دچار تحول شده اند. رویکردهای نوین یادگیری الکترونیکی نیز همانند دیگر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، تحول بزرگی را در امر آموزش ایجاد کرده است. یادگیری الکترونیکی و یادگیری مبتنی بر وب با ارائه ویژگی های کاربرپسندی چون یادگیری در هر زمان، در هر مکان، یادگیری فردی در کنار یادگیری مشارکتی، یادگیری مبتنی بر نیاز و نیز ایجاد امکان یادگیری مستقل و مبتنی بر علایق و نیازهای فردی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با بکار گیری ابزار الکترونیک می توان رویکرد سنتی آموزش دادن را به رویکرد جدید آموزش گرفتن اصلاح کرد و این امر بخصوص در امر آموزش پزشکی که فراگیران آن در آینده با سلامت و حیات انسانها سرو کار خواهند داشت اهمیت بیشتری پیدا می کند . در همین راستا برگزاری همایش های مختلف می تواند  فرصتی مناسب  برای آشنائی با تازه های این امر و تبادل تجربیات باشد.

در طی چند سال گذشته به همت اساتیدی بزرگوار، چهار همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی در کشور برگزار شده است. برگزاری این همایشها  توانسته است بیش از پیش زمینه ساز  استفاده از روشهای نوین آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی گردد. در بهمن ماه 1390 این فرصت مغتنم برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان فراهم شده است تا ضمن عرضه توانمندیهای خود در این زمینه، میزبان اساتید، فرهیختگان و همه علاقمندان این امر در پنجمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در  آموزش علوم پزشکی  باشد.

برخود لازم می دانم از حمایتهای ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم آموزشی دانشگاه، مسئولین محترم وزراتی و بخصوص معاونت محترم آموزشی وزارت و نیز مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت تشکر و قدردانی نمایم.

برگزاری شایسته این همایش جز با تلاش بی وقفه تمامی همکاران اینجانب در حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمان امکان پذیر نبوده است.

 

دکتر پیام خزائلی
دبیر پنجمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی