تقدیر و تشکر از رانندگان آژانس مسافرتی

Sample Banner Home Sidebar 2
تنظیمات نوشتاری


قل ان ربی يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر له   سبا 39


همکار تلاشگر...................................................


از اينکه با هدف توسعه و تعالی جهت تحکيم و تقويت تبيين مبانی کاری و مشتری مداری و با تبادل افکار و بستر سازی برای تعامل پايدار و با حس همدلی و همکاری و بکارگيری نيروی خلاقيت و ابتکار جهت نيل به اهداف راهبرد آژانس؛ صادقانه، خالصانه و متعهدانه و مسوولانه اهتمام می ورزيد؛ کمال تشکر را دارد و اين لوح تقدير، تقديم حضور فعال شما می گردد. اميد است، در پناه قادر متعال به قله های رفيع سعادت و سلامت ترفيع يابيد.


هفت  يار از  هفت منظر  ، هفت ديد                می شود هفت آسمان از نو پديد

همتی  کن  اين  جهان را  باز ساز                  با  نگاهی نو،  جهانی نو   بساز