تقدیر از استاد برای سخنرانی در همایش بر روی لوح

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
تنظیمات نوشتاری

بسم الله العلیم


استاد فرهیخته ............................................


از اينکه شما فرهيخته ی فرزانه با ايراد سخنرانی فاضلانه ی خود، همايش اقتصاد ايران در مسير تحول ( برداشت اول : هدفمندی يارانه ها) را حمايت و پشتيبانی فرموديد و با حضور گرما بخش خود اين برنامه را وزين نموديد، در کمال اکرام و احترام و به رسم ادب و اخلاص اين لوح سپاس تقديم همت رفيع و حميت منيع تان می گردد.

 اميد است با تکيه بر گردهمايی های اين چنين و حس خود اتکايی، استقلال همه جانبه ی اقتصادی را برای اين مرز و بوم پاکمان به ارمغان آورده و اين حضور شايسته تان استمرار و به سوی توسعه پايدار اقتصادی سوق يابد.