10 نکته بر مهارت های رسانه ای برای افراد دانشگاهی و شخصیت های علمی

مهارت ها ي رسانه ، مصاحبه و شهرت
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

10 نکته بر مهارت های رسانه ای برای افراد  دانشگاهی و شخصیت های علمی، توسط فريبا علومی يزدی.

1_ بدانيد که چرا می خواهيد در رسانه حضور پيدا کنيد.

بعضی از افراد تحصيل کرده را می شناسم، که دوست ندارند در رسانه ها حضور داشته باشند، و نکته مثبتی را در اين کار نمی بينند. آنها می خواهند که تحقيقاتشان را انجام دهند و با برنامه سنگين درسی که دارند دست و پنجه نرم کنند، کارهای گروهی انجام دهند و کارهايی از اين قبيل. متناوبا، آنها از حضور يافتن در رسانه ها خودداری می کنند چرا که به رسانه ها اعتماد ندارند و نمی خواهند حیثیت خود را زیر سوال ببرند و از اينکه  با مجریان و خبرنگاران روبرو شوند می ترسند. من همه ی اينها را می دانم. موضوع ديگری که فهميدم اين است که، افراد تحصيل کرده و دانشگاهی اطلاعات صحيحی را به مردم می دهند و از اطلاع رسانی غلط به علت نداشتن اطلاعات کافی و درست به مردم خودداری می کنند. همچنين من فکر می کنم که برای افراد تحصيل کرده مهم است که رابطه ی مثبت ايجاد کنند، تا بتوانند تاثير مثبت از دانشگاهشان بر روی مردم بگذارند و بر درک نامربوط و خارج از موضوع افراد غلبه کنند. بنابراين بهتر است  با کسب مهارت  و با تجربه خوب شروع کنید  و با اخذ اجازه از دانشگاه و دانشکده تان در رسانه ها حاضر شويد.

 

2_نکات خوب و عالی را بنويسيد.

بيشتر نوشته های رسانه ای آن طور که بايد باشند نيستند و مورد تاييد رسانه ها قرار نمی گيرند. مردم وقت زيادی را برای نوشتن مطالبشان صرف می کنند اما تمام زحماتشان هدر می رود، شما جزء اين گروه افراد نباشيد. مطمئن شوید که متون رسانه ای را به همان ساختار و فرمتی که مورد نياز است بنويسيد و با موضوعی که مورد نظر رسانه است بنويسيد.

3_ از عبارات خاص و ناملموس استفاده نکنيد.

افراد تحصيل کرده به استفاده از اصطلاحات تکنيکی که شنوندگان راديو و يا بینندگان تلويزيون به طور ميانگين قادر به درک آنها نيستند معروف هستند. مشکل اينجاست که اين افراد به استفاده از اين اصطلاحات با همکاران و دانشجويان عادت کرده اند و فکر نمی کنند که زبان آنها برای افراد عادی قابل فهم نيست و به نوعی زبان روزمره ی مردم را نمی دانند. آنها فکر می کنند که همه ی افراد به شيوه ی آنها صحبت می کنند. به هر حال مهم اين است که بتوانيد پيامتان را منتقل کنيد. يک راه اين است که با يکی از همسايگان، همکاران و يا هر کس ديگری که با زبان شما آشنا نيست صحبت کنيد و ببينيد که آيا متوجه صحبت های شما می شود يا نه.

4_ 3 نکته کليدی را از قبل آماده کنيد.

به عنوان يک فرد تحصيل کرده و کارشناس در حيطه ی دانش خود، چيزهای زيادی را می دانيد. بنابراين، کار ساده ای است که اطلاعات زياد و بيش از اندازه که به آنها نيازی نيست را بدهيد و از موضوع اصلی فاصله بگيريد. برای پيشگيری از اين کار از خود بپرسيد، " پيش از هر چيز چه بايد بگويم؟ چه انتظاری از انجام اين مصاحبه دارم؟ " سپس 3 _4 نکته که شما را در رساندن به اين هدف ياری می کند انتخاب کنيد. پيش از انجام مصاحبه اين نکات را به خاطر بسپاريد، يا به عنوان يادآوری، با فونت بزرگ، بر روی يک تکه کاغذ بنويسيد و با خود ببريد.

 

5_هر اتفاقی افتاد و هر موضوعی که پيش آمد شما نکات کليدی خود را بگوييد.

هر اتفاقی افتاد و هر سوالی که مجری از شما پرسيد، وظيفه ی شماست که نکاتی را که آماده کرده ايد را توضيح دهيد. به عهده ی مجریان نيست که درباره آنچه شما هستید اطلاعات بدهند. وقت را از دست ندهيد. آنچه که خود از پيش آماده کرده ايد را به راه های مختلف توضيح دهيد و به سوالاتی که شما پرسيده می شود ربط دهيد، و جزئيات بيشتری را ارائه دهيد. خيلی ساده ممکن است توسط مجریان یا خبرنگاران به انحراف کشيده شده و از موضوع اصلی صحبت خارج شويد. مصاحبه کننده می خواهد برنامه ی خوب و جالبی ارائه دهد و ممکن است به موضوعاتی که اهميت زيادی ندارند بپردازد.همچنين ممکن است صحبت های نا مربوط و خنده دار که بيان می کنيد و در واقع بخش اصلی و پر اهميت صحبت هايتان نيست را دنبال کنند. به موضوع صحبت خود بچسبيد. همين طور بی محابا صحبت نکنيد و اگر از موضوع بحث خارج شديد دوباره به بحث برگرديد. به هرحال ممکن است وقت تمام شود و وقتتان به گفتن مسائل نامربوط و نا مناسب که ارزشی ندارند بگذرد و شانس گفتن نکات کليدی و اساسی را راجع به دانشگاه و يا دانشکده و نیز تحقیقات خود را از دست بدهيد.

6_کنترل را در دست بگيريد.

منتظر نشويد تا مجریان و خبرنگاران سوالات خوبی از شما بپرسند. می توانيد اطلاعاتی را که دوست داريد به مخاطبان منتقل کنيد را در خلال صحبت هايتان مطرح کنيد. برای مثال، می توانيد به سوالی پاسخ دهيد و فضا را به سمتی که دوست داريد بکشانيد. جواب دهيد و هدايت کنيد. برای مثال، ممکن است بگوييد: " و همچنين موضوعی که جالب است اين است که ..... " ،

يا   " و حتی مهمتر از اين قضيه اين است که ..."

يا   " و همچنين می خواهم بگويم که ... " .

7_ جذاب و با شخصيت باشيد.

از ضمير اول شخص استفاده کنيد، " من " .

اگر از ضمير " من " استفاده کنيد، برای شنوندگان در دسترس تر هستيد، برای مثال، وقتی که نظر خود را بيان می کنيد، از مثال ها و تعاريف تحقيقات خودتان استفاده کنيد. همچنين، زمانی که به مخاطبتان اشاره می کنيد، از ضمير " شما " استفاده کنيد، اينطوری شنوندگان بيشتر احساس می کنند که در حال صحبت کردن با آنها هستيد، برای مثال، " اگر شما بالای 50 سال هستيد..."

8_سرزنده و مشتاق باشيد.

مشکل ديگری که افراد تحصيل کرده با آن روبرو هستند اين است که وقتی که بر روی خط قرار می گيرند، کسل هستند. نه فقط به خاطر اينکه از اصطلاحات خاص خود و جزئياتی که فقط خودشان می دانند صحبت می کنند بلکه آنها به طور يکنواخت و خسته کننده صحبت می کنند. بسياری از اين افراد درون گرا هستند و بيشتر علاقه دارند که در خود و اطلاعات خودشان فرو روند. به هر حال، برای مخاطبان و خبرنگاران بسيار مهم است که به طور يکنواخت صحبت نکنيد، و خسته کننده و کسل نباشيد. به جای آن سرزنده و مشتاق باشيد. اولين اتفاق جالبی که در حيطه ی رشته تجصيلی تان افتاده است را تعريف کنيد، موفقيت هايتان را يادآوری کنيد، از منفعت هايی که تحقيقات شما به جامعه ارائه می دهد صحبت کنيد. وظيفه ی شماست که مخاطبان را قانع کنيد که کار و حرفه ی شما جالب است!

9_ مصاحبه را جالب کنيد.

راه های زياد ديگری، به اضافه ی صدايتان وجود دارد، که می توانيد با استفاده از آنها موضوع را جالب کنيد. بعضی از آنها شامل: دادن آمارهای جالب؛ استفاده از قياس؛ استفاده از مثال های شخصی و تجربياتی که نکات مورد نظرتان را روشن سازد؛ و تعريف داستان هايی که به نکات مورد نظر شما مربوط می شود.

10- از تکرار مکررات بپرهیزید.

مطمئن باشید رسانه ها کاری به جز تکرار تبریکات و تکرار تعریف و تمجید از دیگران ندارند. مجری هم به اندازه کافی سلام و خیر مقدم گفته است . شما  یک شخصیت علمی هستید با یک سلام کوتاه  شروع کنید و بروید سر اصل مطلب . مردم دوست دارند از علم شما و آخرین دستاورد های تحقیقاتی بهره ببرند نه حرف های تکراری  و ...

موفق باشید  همکاران  خوبم.

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !