چگونه از زبان بدن درسخنرانی استفاده کنیم از فریبا علومی یزدی

زبان غیر کلامی برای سخنوران و مجریان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 عکس العمل و حرکات بدن ،بسیار گویاتر از واژه هاست. پس چطور می توانیم در استفاده از زبان بدن موفق عمل نماییم؟

در هنگام سخنرانی به طور همزمان از دو طریق مختلف گفتگو را پیش می بریم. یکی از طریق زبان گفتاری ودیگری بوسیله زبان بدن (زبان غیر کلامی). حال اگر این دو وسیله  ،با هماهنگی کامل  مورد استفاده قرار گیرند می توانند مکمل یکدیگر باشند. اما اگر این دو شیوه با هم همخوانی نداشته باشند هرچقدر هم که از کلمات خوب استفاده کنید بازهم به نتیجه مطلوبی نخواهید رسید.

زبان بدن ،  مفهوم اصلی را منتقل می کند.

گرچه کلمات خیلی اهمیت دارند اما زبان بدن کار انتقال مفاهیم رابه عهده دارد. مفهومی که شما می خواهید منتقل  کنید به میزان اعتبارشما به عنوان یک گوینده  بستگی دارد. این اعتبار به میزان علاقمندی شما به مخاطب ، ارتباطتان با نیازهای او وچگونگی احساسی که نسبت به خود دارید برمی گردد.

تصور کنید فردی می خواهد محصول شرکت خود راتبلیغ کند  درحالیکه به جلو خم شده زیرلب من من کنان می گوید:شرکت ما در صنعت پیشتاز است.  اما آیا به نظر شما کسی حرفهای او را باور می کند ؟ مسلما نه . پس حالت ها وطرز ایستادن وادای کلمات او برمخاطب تأثیر فراوانی دارد.

زبان بدن فقط محدود به دستها نمی شود.

بعضی ها گمان می  کنند زبان بدن یعنی چگونگی استفاده از دستها. گرچه دستها دراین میان اهمیت خیلی زیادی دارند اما  زبان بدن شامل هرچیزی به جز واژه ها می شود.

به همه قسمتهای بدنتان که به شما درانتقال مفاهیم کمک می کنند توجه داشته باشید . این بخش ها عبارتند از:صدا ،چشمها ،دستها ،پاها و احساس.

 

  • صدا: سخن گفتن با لحنی یکنواخت  به انتقال پیام آسیب می رساند وشنونده را دلزده می کند.

شما می توانید با تغییر در لحن وآهنگ صدای خود مخاطب را مشتاق و پیگیر نگهدارید. با تغییر در صدای خود ، شنونده را به تحرک وادارید. با آرام کردن لحن خود طرف مقابل را آرام کنید. لحظه ای مکث کنید تا شنونده مشتاق شنیدن جمله بعدی گردد ومطلب را به خوبی دریافت کند. زیروبم کردن صدا نیز نقش مهمی در پرنشاط  کردن سخنرانی ایفا می کند.

آموختن وتمرین تکنیک های مختلف صوتی ، ممکن است کار زمانبری باشد اما نتایج شگرفی به دنبال خواهد داشت. برای پی بردن به تأثیرات آن می توانید نمایش های رادیویی قوی وتأثیرگذار را به خاطر بیاورید.

  • چشمها:به غیر از لحن سخن گفتن ، چشم های شما نیز نقش بسیار مؤثری در برقراری ارتباط با مخاطب ایفا می کنند.

سعی کنید  نگاه مستقیم به مخاطب را تمرین نمایید ،چشم در چشم. تلاش کنید تابا تک تک مخاطبان حاضر در محل سخنرانی ارتباط بصری برقرار نمایید.  وقتی به کسی چشم می دوزید علیرغم وجود فاصله می توانید با او ارتباط برقرار کنید. درمکان های کوچک می توانید تک تک افراد را از نظر بگذرانید. درفضاهای بزرگتر نیز  افرادی که درجاهای مختلف نشسته اند را  به دسته های چندتایی تقسیم و به آنها نگاه کنید.

  • دستها:بعضی ازافراد واقعا بوسیله دستهایشان حرف می زنند.  شما باید احساستان  را هرطور که راحتید بیان کنید. اما باید این کار را هوشمندانه انجام دهید. به خاطر داشته باشید که هرحرکتی درجلب توجه مخاطب  مؤثراست.

وقتی دستهایتان را تکان می دهید باید همراه با انگیزه و هدف باشد.

دستهایتان را به گونه ای حرکت دهید که قابل مشاهده باشد و درضمن حرکت دستها مناسب با سخنرانی باشد. اگر روی سن هستید وبا مخاطب فاصله دارید باید حرکت دستها بیشتر و در فضای بزرگتری انجام شود.

  • پاها: سعی کنید یاد بگیرید که در یک نقطه ثابت بایستید اما توجه داشته باشید که نباید خشکتان بزند.

برای بیان یک مطلب در یک نقطه  بمانید . وقتی آن مطلب به پایان رسید حرکت کنید و به نقطه دیگر بروید وسپس  مطلب بعدی را با استقرار در آن نقطه بیان نمایید.  این کار نشانگر حس اعتماد به نفس شماست. سعی کنید درحرکات خود محکم ،باثبات ومتعادل باشید.

محیط سخنرانی ، محدوده حرکات شما را تعیین می کند. اگر برروی یک سن بزرگ سخنرانی می کنید می توانید آزادانه به چپ وراست یا بالا وپایین  حرکت داشته باشید. یادتان باشد  به گونه ای حرکت کنید که  در دید مخاطب قرار بگیرید ونور کافی وجود داشته باشد.

 

  • احساس:احساس ،جزء ناپیدای زبان بدن است . این احساس است که سایر اجزای ملموس وپیدا مثل حرکات بدن و... را به هم ارتباط می دهد. در هنگام سخنرانی احساس خود را فعال نگه دارید تا حرکاتتان طبیعی تر باشد.

درحقیقت ،احساس پایه و شالوده اصلی سخنرانی است. احساس است که به سخنان شما قدرت انتقال مفاهیم را می دهد. همین حس به شما این امکان را می دهد که لبخند بزنید و به صدایتان گرما ببخشد.

شنوندگان  احساس را دوست  دارند و با آن ارتباط برقرارمی کنند. احساس ، انرژی مثبت با خوددارد و همین انرژی مثبت است که  مخاطب را با شما همراه می کند.

برای ارائه یک سخنرانی مناسب ،استفاده  درست از همه این اجزا لازم است.

اما اگر از آنها به طرزصحیح استفاده نشود می تواند برتوانایی تان در برقراری ارتباط با مخاطب  تأثیر منفی بگذارد. اگر به چشم مخاطب نگاه نکنید ، گمان می کند که از او گریزانید واگر با یک لحن ثابت حرف بزنید توجه مخاطب بعداز چند دقیقه از سخنرانی منحرف خواهد شد.  اگردستانتان را بی هدف تکان دهید شنونده  با خود خواهد گفت :چه اتفاقی برای سخنران افتاده ؟واگر بی جهت راه بروید ،طرف مقابل را سر در گم وگیج خواهید کرد.

همانگونه که میان شناخت زبان گفتاری و استفاده صحیح از آن ،  تفاوت زیادی وجود دارد ، میان شناخت اجزای مختلف زبان بدن وکاربرد صحیح این اجزا در یک سخنرانی ماهرانه نیز فاصله فاحشی به چشم می خورد.

همه اجزای زبان بدن شامل صدا ،چشمها ، ،پاها و احساس باید آن قدر مورد تمرین وتکرار قرار گیرند تا بتوانند با واژه های کلامی ، کاملا هماهنگ شده و ریتمی طبیعی میان کلام و حرکات برقرار گردد. شما باید ابتدا  برای یادگیری این زبان تمرین کنید و سپس انها را به صورت مناسب به کار بگیرید.

برای اینکه بتوانید زبان بدنتان را بهتر کنید باید با نوع استفاده از آنها در سخنرانی آشنا شوید.

 ازخودتان تصویر بگیرید

درطی یک سخنرانی واقعی ازخود تصویربرداری کنید. این تنها راه برای مشاهده رفتارهای حقیقیتان می باشد.

شاید در ابتدا ازدیدن رفتارهای خود شگفت زده شوید . اما بهتر است واقعیت را بپذیرید و برای اصلاح حرکات و واکنش های نامناسب اقدام نمایید.

براثر ممارست ، زبان بدنتان حالت طبیعی به خود می گیرد و اشکالات آن برطرف می شود و همه اجزا باهم هماهنگ خواهد شد.

در این صورت مخاطبین شما ،هم ازلحاظ شنیداری وهم هیجانی پیام سخنرانی را دریافت خواهند کرد. با استفاده مناسب از زبان بدن  ،آنها را هم به صورت ظاهری وهم بصورت درونی باخود همراه خواهید کرد. حتی اگرکلامتان نیز ناقص باشد شنونده مفهوم اصلی را دریافت می کند.

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !