7 پیشنهاد برای جلوگیری ازخستگی

کنترل احساسات از افتادن در اضطراب
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

هفت پیشنهاد برای جلوگیری ازخستگی از فریبا علومی یزدی

وقتی خسته هستیم زودتر بیمار می شویم چرا که نمی توانیم خوب از خود مراقبت کنیم وقتی خسته ایم عصبی و بد اخلاق می شویم خستگی دربعضی موارد باعث مرگ نیز خواهد شد مانند تصادف در رانندگی.

نکات زیر به شما کمک می کند تا نگذارید خستگی وکم طاقتی به شما راه پید ا کند تا بتوانید انرژی و توان خود را بالا ببرید.
1- آرام تر حرکت کنید

اگرطی روز مدام وپشت سرهم وبسیار پرانرژی کارکنید درآنرو ز احساس خستگی به سراغ شما خواهدآمد بدون وقفه کارنکنید کمی آرام تر پیش بروید وقتی را برای صرف چای ناهار واستراحت اختصاص دهید .فعالیتهای دیگری نیز درطی کارهایتان انجام ده ودهید با این کار به خود استراحت داده واحساس خستگی نخواهید کرد.

 

2- همه ی کارها را یک جا انجام ندهید

تعداد کمی از افراد هستند که می توانند کارهای زیادی را طی یک روز انجام دهند بیشتر ما با انجام کارها یک جا خسته خواهیم شد وتحلیل خواهیم رفت اگر می خواهید زود خسته نشوید نباید همه ی کارها را با هم ودر یک روز انجام دهید بصورت انتخابی عمل کنید.اولویت ها را شناسایی کرده وانجام دهید.اگر کارهایی را که در اولویت قرار دارند، اول انجام دهید توان شما برای انجام کارهای بعدی نیز افزایش خواهد یافت .


3- خواب شبانه ی خوبی داشته باشید.

یک تخت خواب راحت ، اتاقی آرام وتاریک به شما احساس آرامش خواهد داد وراحت می توانید بخوانید . باطری ما با یک خواب خوب وراحت شارژ خواهد شد یک خواب خوب به ما نشاط وطراوت می بخشد واز خستگی جلوگیری می کند سعی کنید خوابی به موقع وبا کیفیت داشته باشید.


4-  استرس را کاهش دهید

اضطراب واسترس انرژی شما را به طور وحشتناکی کاهش می دهد وقتی نگران ومضطرب هستید انرژی وتوان درشما به حداقل می رسد. بنا براین برای جلوگیری از خستگی باید مراقب خودتان باشید استرس واضطراب را از خود دور کنید یک فرد آرام وراضی درمقایسه با  یک فرد پراسترس و پرتنش از انرژی و توان بیشتر و سالم تری برخورداراست .

5- خوب غذا بخورید


غذایی که می خورید تاثیر بسزایی روی احساس وبالا بردن انرژی شما دارد غذاهایی را مصرف کنید که پس از خوردن آن احساس خستگی در شما باقی نمی گذارد ، چیزهایی را برای خوردن انتخاب کنید که احساس شادابی وسرزندگی به شما می دهد اغلب غذاهای پرچرب  کل سیستم شما را به هم می ریزند و پس از خوردن این گونه غذاها احساس خستگی مفرط پیدا خواهید کرد.


6- فعالیت های اجتماعی خود را به دقت انتخاب کنید


آیا شرکت در فعالیت های اجتماعی شما را خسته می کند؟ مهمانی های شبانه ودرازمدت موجب ایجاد خستگی می شوند فعالیت های هیجان انگیز وتعامل بیش از حد با افراد موجب خستگی خواهند شد رانندگی از یک جا به جای دیگر ایستادن درتوقف گاه های مختلف وصرف  وقت با افراد بدبین نیز توان وانرژی شما را به هدر خواهد داد وشما را خسته می کند. تعادل خوبی بین فعالیت های اجتماعی خود برقرارسازید تاهم انرژی شما بیهوده تلف نشود وهم وقتی برای استراحت و تفریح داشته باشید .


7- به فرزندانتان بگوئید " نه "

اگر کودک یا نوجوانی در خانه دارید باید مراقب باشید که به همه ی خواسته هایشان جواب مثبت ندهید در این صورت در آنها این توقع ایجاد می شود که باید همیشه به خواسته هایشان عمل شود با گفتن نه به آن ها انرژی بیشتری برای خود نگه دارید.