ارائه یک سخنرانی جالب حتی اگر برای بار اول است سخنرانی می کنید.

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 ارائه یک سخنرانی زیبا در مراسم  –بخش اول از فریبا  علومی یزدی

اکنون که در حال خواندن این نوشته هستید احتمالا از شما خواسته شده یک سخنرانی ارائه کنید وشما هم به دنبال یافتن نکات یا توصیه هایی هستید تا  بدانید که چه باید بکنید ،یا حتی ممکن است به دنبال پیدا کردن یک متن سخنرانی آماده باشید تا آن را بدون زحمت ارائه نمایید، درست است ؟  در این جا قرار نیست  ما کار را برای شما آسان کنیم ، اما می خواهیم به شما کمک کنیم تا بتوانید سخنرانی خود را آماده کنید . فریبا علومی یزدی توصیه های جالبی دارد تا بدانید چه موضوعی را و چگونه برای سخنرانیتان انتخاب و آماده کنید. با فریبا علومی یزدی به جمع سخنوران حرفه ای ایران بپیوندید.

 

 

ارائه سخنرانی توسط فریبا علومی یزدی

گام اول:

خوب ،شما باید یک سخنرانی  آماده کنید،یک سخنرانی کوتاه ،مثلا در حدود پنج تا ده دقیقه. ابتدا از مدت زمان واقعی سخنرانی مطمئن شوید . مسلما شما دلتان می خواهد که سخنرانی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن  به پایان برسانید اما بهتر است کمی زمان بیشتری در اختیار داشته باشید.

می توانید از این فرمول استفاده نمایید:

سخنرانی در 5 دقیقه= 750 کلمه

سخنرانی در10 دقیقه=1500 کلمه

سخنرانی در15 دقیقه=2250کلمه

این محاسبه به شما کمک می کند تا بدانید چند کلمه باید بنویسید تا بتوانید زمان در نظر گرفته شده را پر کنید.

گام دوم:

خوب در مرحله بعد باید درباره موضوع سخنرانی تصمیم بگیرید.

اگر موضوع سخنرانی مشخص شده است ،کاری که باید بکنید این است که  در باره آن موضوع  ،تحقیق کنید و به دنبال نکات کلیدی ومطالبی باشید که به نظرتان مهم اند. این مطالب را پیدا کنید ویادداشت تهیه نمایید. اما اگر انتخاب موضوع  بر عهده خودتان گذاشته شده ، این کار احتیاج به فکر بیشتری دارد. ممکن است به شما گفته شود که درباره یک سرگرمی یا یک موضوعی که از نظر خودتان جالب است صحبت نمایید. خوب ،خیلی آسان است . می توانید  چیزی را انتخاب کنید که خودتان از آن لذت می برید  ،مثل ورزش مورد علاقه تان ، تیم یا بازیکن محبوبتان یا حتی کتاب جالبی که خوانده اید یا فیلم جذابی که تماشا کرده اید. یکی از این ها را انتخاب نموده وهر چه می توانید در باره آن مطلب پیدا کنید ویادداشت  بردارید.

بعضی وقت ها ممکن است از شما بخواهند که موضوعی راانتخاب کرده وبرله یاعلیه آن سخنرانی کنید. مثلا درباره حقوق کودکان ، مساله نقض حقوق آنان و یا درمورد سیگار کشیدن در اماکن عمومی. شما ببینید با موضوع داده شده موافقید یا مخالف؟ سپس به جمع آوری مطلب  وتحقیق ویادداشت برداری در باره آن موضوع اقدام کنید.

مهم نیست که از همه یادداشت های خود استفاده  می کنید یا نه .  اگر ازهمان ابتدا هر چه می توانید مطلب جمع آوری کنید  ،حتی اگر از آن ها استفاده نکنید ، بهتر از این است که چند مرتبه مجبور شوید دنبال پیدا کردن مطالب مورد نیاز بروید.

وقتی این کارها را انجام دادید برای گام دوم  آماده اید.

 

 ارائه یک سخنرانی زیبا در مراسم  –بخش اول از فریبا  علومی یزدی

اکنون که در حال خواندن این نوشته هستید احتمالا از شما خواسته شده یک سخنرانی ارائه کنید وشما هم به دنبال یافتن نکات یا توصیه هایی هستید تا  بدانید که چه باید بکنید ،یا حتی ممکن است به دنبال پیدا کردن یک متن سخنرانی آماده باشید تا آن را بدون زحمت ارائه نمایید، درست است ؟  در این جا قرار نیست  ما کار را برای شما آسان کنیم ، اما می خواهیم به شما کمک کنیم تا بتوانید سخنرانی خود را آماده کنید . فریبا علومی یزدی توصیه های جالبی دارد تا بدانید چه موضوعی را و چگونه برای سخنرانیتان انتخاب و آماده کنید. با فریبا علومی یزدی به جمع سخنوران حرفه ای ایران بپیوندید.

 

 

ارائه سخنرانی توسط فریبا علومی یزدی

گام اول:

خوب ،شما باید یک سخنرانی  آماده کنید،یک سخنرانی کوتاه ،مثلا در حدود پنج تا ده دقیقه. ابتدا از مدت زمان واقعی سخنرانی مطمئن شوید . مسلما شما دلتان می خواهد که سخنرانی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن  به پایان برسانید اما بهتر است کمی زمان بیشتری در اختیار داشته باشید.

می توانید از این فرمول استفاده نمایید:

سخنرانی در 5 دقیقه= 750 کلمه

سخنرانی در10 دقیقه=1500 کلمه

سخنرانی در15 دقیقه=2250کلمه

این محاسبه به شما کمک می کند تا بدانید چند کلمه باید بنویسید تا بتوانید زمان در نظر گرفته شده را پر کنید.

گام دوم:

خوب در مرحله بعد باید درباره موضوع سخنرانی تصمیم بگیرید.

اگر موضوع سخنرانی مشخص شده است ،کاری که باید بکنید این است که  در باره آن موضوع  ،تحقیق کنید و به دنبال نکات کلیدی ومطالبی باشید که به نظرتان مهم اند. این مطالب را پیدا کنید ویادداشت تهیه نمایید. اما اگر انتخاب موضوع  بر عهده خودتان گذاشته شده ، این کار احتیاج به فکر بیشتری دارد. ممکن است به شما گفته شود که درباره یک سرگرمی یا یک موضوعی که از نظر خودتان جالب است صحبت نمایید. خوب ،خیلی آسان است . می توانید  چیزی را انتخاب کنید که خودتان از آن لذت می برید  ،مثل ورزش مورد علاقه تان ، تیم یا بازیکن محبوبتان یا حتی کتاب جالبی که خوانده اید یا فیلم جذابی که تماشا کرده اید. یکی از این ها را انتخاب نموده وهر چه می توانید در باره آن مطلب پیدا کنید ویادداشت  بردارید.

بعضی وقت ها ممکن است از شما بخواهند که موضوعی راانتخاب کرده وبرله یاعلیه آن سخنرانی کنید. مثلا درباره حقوق کودکان ، مساله نقض حقوق آنان و یا درمورد سیگار کشیدن در اماکن عمومی. شما ببینید با موضوع داده شده موافقید یا مخالف؟ سپس به جمع آوری مطلب  وتحقیق ویادداشت برداری در باره آن موضوع اقدام کنید.

مهم نیست که از همه یادداشت های خود استفاده  می کنید یا نه .  اگر ازهمان ابتدا هر چه می توانید مطلب جمع آوری کنید  ،حتی اگر از آن ها استفاده نکنید ، بهتر از این است که چند مرتبه مجبور شوید دنبال پیدا کردن مطالب مورد نیاز بروید.

وقتی این کارها را انجام دادید برای گام دوم  آماده اید.

 

ارائه یک سخنرانی :قسمت دوم

 

ارائه یک سخنرانی زیبا و جذاب :قسمت دوم از فریبا علومی یزدی

خوب ،حالا موضوع سخنرانی مشخص شده ،مدت زمان آن معلوم شده و یادداشت های شما هم آماده است. حالا نوبت برنامه ریزی برای سخنرانی است. شما باید   سخنرانی را به سه بخش تقسیم نمایید.

 

1-مقدمه

دراین بخش به شما به شنونده  می گویید که قراراست درباره چه موضوعی صحبت کنید وچرا این موضوع را انتخاب کرده اید. اگر موضوع یک سرگرمی باشد ، درباره دلیل انتخاب آن ،نقش شما در آن ودلیل جالب بودن  آن برای شما  با آنها سخن بگویید . اگر موضوع انتخابی یک مطلب جدی است درباره دلایل  اهمیت آن توضیح دهید.

 

2-بدنه اصلی

حجم اصلی سخنرانی مربوط به  این بخش است. این قسمت باید شامل اطلا عات اصلی  ،آمار وارقام باشد. برای این بخش ،شما باید به  دسته بندی یادداشت  ها وجداسازی مطالب اصلی بپردازید:

سه نکته مهم برای سخنرانی های  پنج دقیقه ای

چهارنکته مهم برای سخنرانی های ده دقیقه ای

پنج نکته مهم برای سخنرانی های پانزده دقیقه ای

درباره جزییات هر مطلب توضیح دهید وهر اطلاعاتی که درباره آن موضوع دارید ارائه نمایید ،البته دقت کنید مطالبی که بیان می کنید کاملا با موضوع مرتبط باشد وشما از مسیر اصلی خارج نشوید. اگر انتخاب موضوع برعهده خودتان گذاشته شده ، بهتر می توانید زمان را در دست بگیرید واطلاعات لازم را ارائه نمایید. دقت کنید که در هنگام ذکر نکات کلیدی ،ابتدا نکات مثبت وسپس نکات منفی را بیان نمایید.

3- نتیجه گیری

اگر درباره یک موضوع خاص بحث می کنید  ،آن را با یک نتیجه گیری به پایان برسانید ،نتیجه ای که خود با آن موافقید.اما اگر درباره فواید ومضرات یک موضوع صحبت می کنید ،فقط خلاصه ای از مطالب گفته شده را در پایان ارائه دهید وبگذارید شنونده خود به نتیجه گیری بپردازد.

اگر درباره یکی از ابعاد یک موضوع سخن می گویید  ،در پایان با استفاده از اطلاعاتی که در بخش اصلی سخنرانی ، مطرح کرده اید ، نظر خود را بیان کنید.

اگر درباره موسیقی حرف می زنید سخن خود را با معرفی آهنگ یا آلبوم مورد علاقه خود به پایان برسانید. اگر درباره یک ورزش خاص صحبت می کنید می توانید  در پایان به باشگاههایی اشاره کنید که شنوندگان می توانند به آن ها مراجعه کنند ودر تمرینات آنجا شرکت کنند یا مسابقات را تماشا کنند.حتی می توانید به موفقیت هایی که در یک رشته ورزشی کسب کرده اید یا در رقابتی برنده شده اید اشاره داشته باشید.

نکته مهم این است که در پایان سخنرانی نباید به مطلب جدیدی بپردازید ،فقط باید مطالب قبلی را مرور کنید.

خوب تا این مرحله موضوع سخنرانی مشخص شد. حالا باید به دنبال بهترین روش برای بیان مطالب باشید. اگر شما مطالعاتی در زمینه داستان نویسی و تئاتر یا اجرای صحنه داشته اید می توانید موفق باشید. درغیر این صورت  ،شنوندگان از این که شخصی  فقط در جلویشان بایستد و حرف بزند خیلی زود خسته می شوند. موفقیت در سخنرانی منوط به این است که سخنرانی ، پر نشاط و جذاب باشد و توجه شنونده را به خود جلب نماید.

چگونه می توان  توجه شنونده را  به سخنان خود جذب کرد؟

ابتدا سعی کنید یادداشت های خیلی زیادی با خود همراه نداشته باشید .اگر یادداشت هایتان به صورت فلش کارت باشد خیلی بهتر از این است که با انبوهی از  یادداشت ها دربرابر شنوندگان بایستید. با این حال باید مخاطب به چیزهای دیگری به جز شما نیز نگاه کند. بنابراین ارائه اطلاعات به صورت تصویری روش بسیار مؤثری به شمار می رود. مثلا  نمودارها مدت بیشتری درذهن شنونده می مانند تا سخنان صرف سخنران.

چندین راه برای استفاده ازابزارتصویری درسخنرانی وجود دارد. رایج ترین شیوه که درکلاسهای درس نیز متداول است  استفاده از پاور پوینت هاست.با استفاده از این ابزار  ،شنونده می تواند از حس بینایی خود نیز استفاده کند. هم چنین این کار به شما کمک می کند تا  مطالبی را که قرار است مطرح کنید ،بهتر به خاطر بیاورید (علاوه براین از میزان توجه مخاطب به شما هم مقداری کاسته می شود.) اگر امکان استفاده ازپاور پوینت در محل سخنرانی برای شما وجود نداردمی توانید تصاویر را چاپ کرده ودر اختیار مخاطبین قرار دهید.

روش دیگر استفاده از وایت برد  می باشد. می توانید نکات اصلی سخنرانی را روی آن  بنویسید یا نمودار های لازم رارسم نمایید.

اگر در باره یک سرگرمی سخنرانی می کنید ،حتی می توانید ابزار ووسایلی را با خود ببرید ، مثل وسایل  یک رشته خاص ورزشی،ادوات موسیقی ویا مدال ها یا نشان هایی که کسب کرده اید . حتی می توانید از لباس  یا یونیفرمی  نیز که مربوط به موضوع سخنرانی است  استفاده نمایید.

این بخش از سخنرانی معمولا نادیده گرفته می شود ، اما این کار نیز  بخشی از زمان سخنرانی را پر می کند والبته می تواند در نتیجه گیری پایانی نیز نقش مهمی را ایفا نماید.

 

ارائه یک سخنرانی :قسمت سوم

 

ارائه یک سخنرانی :قسمت سوم از فریبا علومی یزذی

ممکن است  ارائه یک سخنرانی کار خیلی دلهره آوری باشد وباعث ایجاد حس دلشوره درفرد شود. بسیاری از افراد معتقدند که این کار باعث عصبی شدن آن ها می شود. بله ،درست است که بعضی از افراد در هنگام عصبی شدن کارشان را بهتر انجام می دهند ، اما بسیاری دیگر ،آن قدر عصبی می شوند که ترجیح می دهند به طور کامل از سخنرانی کردن صرفنظر نمایند.

حقیقت این است که تقریبا همه ما در مرحله ای از زندگی مجبوریم که در مقابل گروهی از افراد سخن بگوییم. چرا که به دست آوردن یک موقعیت کاری بهتر یا رسیدن به جایگاه بالا تر به این کار بستگی دارد.  پس بهتر است با این موقعیت روبروشویم . بد ترین حالتی که ممکن است پیش بیاید چیست؟ این است که  نتوانیم این کاررا درست انجام دهیم.  چیزی که بیشتر از همه باعث ایجاد ترس در فرد می شود این است که شاید همه مطالبی را که برای سخنرانی آماده کرده فراموش نماید. اما این مشکل هم قابل حل است.

من  اخیرا  در جلسه شعر یک شاعر معروف  حضور داشتم که کتاب های زیادی نوشته است و در ابتدای سخنانش ادعا می کرد که تاکنون صدها سخنرانی درباره آثارش داشته است. در نیمه های سخنرانی  ،شاعر شروع کرد به خواندن شعری از کتابش، اما مخاطبان نمی توانستند آن شعر را در کتاب پیدا کنند. حاضران ابتدا با بی صبری منتظر ماندند ،کم کم بی قرار شدند وشروع کردند به صحبت کردن با یکدیگر در حالی که سخنران  هنوز هم دیوانه وار به دنبال شعرش می گشت.

 

عدم آمادگی

می توان با مقدار اندکی آمادگی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. با این حال حتی ممکن است باتجربه ترین سخنرانان هم برای دقایقی تمرکز خود را از دست بدهند. خوب برای حل این مشکل چه می توان کرد ؟ اگر قرار است از روی یک کتاب مطلبی را بخوانید بهتر است از قبل  ،صفحات مورد نظر را مشخص کرده وعلامتی در آنجا قرار دهید  ، مثل یک تکه کاغذ یا یک برچسب .سپس آنهاراشماره گذاری یا نام گذاری کنید  تا در هنگام  سخنرانی  بتو نید به ترتیب از آن ها استفاده نمایید. اما اگر طبق روال بسیاری از سخنرانان شما هم از متن کتاب  استفاده نمی کنید ،بهتر است یادداشت هایتان به صورت فلش کارت باشد تا بتوانید به راحتی از آن استفاده نمایید. این کارت ها به شما کمک می کند که مطلب بعدی را به سرعت به یاد بیاورید. اگر از پاور پوینت استفاده می کنید  ، مهمترین اسلاید یعنی اسلاید دستور کار را فراموش نکنید

گار رینولدز به شش نکته مهم اشاره کرده که این نکات برگرفته از سخنرانی اخیر  استیو جابز  می باشد. یکی از این نکات  می گوید که در سخنرانی  نیازی به ارائه  اسلاید دستور کار نیست. خوب  ،البته این کار برای افرادی که تجربه سخنرانی های متعددی دارند لازم نیست  ،اما افرادی که برای اولین بار می خواهند سخنرانی کنند وتجربه واعتماد به نفس کافی ندارند باید حتما از این اسلاید استفاده کنند. البته باید یک نسخه از آن را چاپ کنند تا  اگر در هنگام سخنرانی با مشکلات فنی در پخش تصاویر مواجه شدند دچار سر در گمی نشوند و مطالب بعدی را فراموش نکنند. البته در ارائه اسلاید  دستورکار نیازی نیست که همه جزییات ذکر  شود  ،بلکه فقط کافی است به نکات کلیدی اشاره ای داشته  باشید.

به این نکات دقت کنید:

  • بگویید که قرار است چه بگویید (مقدمه)
  • بگویید (متن اصلی)
  • بگویید آن چه را گفته اید (نتیجه گیری)

این خلاصه ای است از آنچه باید در یک سخنرانی انجام داد. گر چه این نکات خیلی ساده و واضح به نظر می رسند ،اما برای کسی  که تجربه سخنرانی ندارد همین نکات می تواند باعث موفقیت یا شکست او شود. به یاد داشته باشید که همیشه ساده ترین نکات ممکن است همان نکاتی باشند که خیلی راحت فراموش می شوند.

انتشار این مطلب تحت هر عنوانی در سایت های دیگر و کلاس های آموزشی بدون کسب مجوز کتبی ، مشمول مجازات تخلفات جرائم رایانه ای خواهد بود.

 

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !