رهنمود هایی برای جذب آرای انتخاباتی از کسانی که مردد هستند

مکا لمه و ارتباط با ديگران
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

هدف از رهنمود ها ی حاضر بیان الگویی  است  از تکنیک های گفتگو با مخاطبان جهت دادن انگیزه لازم برای شرکت در انتخابات و سهیم بودن در سرنوشت اجتماعی خود . هر گروه و حزبی می تواند این رهنمود ها را در راستای ارتباطات موثر برای جلب حداکثری مخاطبانش  در انتخابات  به اعضای ستاد انتخاباتی و همیاران یادآوری نماید.

 مطلب قبلی : 8 رهنمود سازنده برای یک گفتگوی سازنده در انتخابات

مطالب مرتبط : 10 نکته برای زمانی که توسط رسانه های مکتوب و نوشتاری مصاحبه می شويد

شیوه ی جذب دسته های مختلف مخاطب مردد را می توان  در گروه های زیر و بر اساس 4 رنگ بررسی نمود. در این پست به رنگ نوشته ها دقت کنید.

1- مخاطب در مورد رای دادن مردد است.

2- مخاطب  رای نمی دهد به دو علت :

2.1): بی تفاوت به سرنوشت اجتماعی

2.2) : تحریم انتخابات

3- مخاطب نظر مساعد به گروه شما دارد ولی در بین کاندیداهای گروه و حزب شما بین دو یا چند کاندیدا  تردید دارد.

 

3.1)-شیوه ی برخورد با مخاطبی که نظر مساعد به گروه و حزب شما دارد و در بین کاندیداهای گروه و حزب شما به کاندید هم گروه شما متمایل است.

3.2)-شیوه ی برخورد با کسانی که به کاندیدمورد نظر شما رای  می دهند.

4 - مخاطب به کاندید مخالف نظر شما رای  خواهد داد .

 


 1)-شیوه ی ارتباط گیری  با کسانی که برای رای دادن مرددند :

- از مخاطب بخواهید دلایل تردید خود را برایتان شرح دهد و به دقت به دلایلش گوش بسپارید.

-اغلب چنین کسانی به دلیل اینکه احساس می کنند رای آن ها تاثیری ندارد، مرددند. بنابراین برای ترغیب آن ها به رای دادن، می توان از شیوه ی برخورد با کسانی که با بی تفاوتی نمی خواهند رای بدهند ، استفاده نمود.

-سعی کنید متوجه شوید چنانچه مخاطب بخواهد رای دهد، در کدام دسته قرار می گیرد و به کدام کاندیدا توجه  بیشتری دارد تا در صورت متقاعد شدن وی به رای دادن، از شیوه ی خاص برخورد با وی استفاده نمایید.

- برخی از افراد به دلیل اینکه کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداهای موجود نمی یابند، مرددند.

بخش زیادی از این افراد ممکن است تمایل داشته اند به شخص خاصی رای دهند اما اکنون با انصراف وی ، برای رای دادن انگیزه ی کافی ندارند. برای این دسته  از افراد با توجه به مطالب  و اهداف مشترک  مندرج در بروشور تبلیغاتی ، وجوه مشترک با شخص خاص و  به طور مثال حمایت  قاطعانه ی کاندید انصرافی  از کاندید مورد نظر خود را گوشزد و برایش تشریح  نمایید.


 2.1)- شیوه ی جذب  کسانی که به خاطر بی تفاوتی و بی خیالی ، نمی خواهند رای دهند:

برای این افراد  می توان از تکنیک " یک ریال هم یک ریال است " استفاده کنید. به این معنی که :


- نقش و اهمیت فرد را برایش شرح دهید. اجازه بدهید مخاطب احساس کند که رای دادنش چقدر اهمیت دارد.
به طرف بگویید که " یک رای هم یک رای است . "

- بسته به گروه، طبقه یا قومیت یا صنف مخاطب و با توجه به  حمایت " گروه ها ، اقشار و اصناف شهرتان"  که در بروشور های انتخاباتی مندرج است، سعی کنید تفاوت هایی را که در صورت رای دادن برای فرد ایجاد می شود، برایش شرح دهید.

-  با برجسته سازی عواقبی که کشور ، شهر و یا منافع مستقیم فرد را  به خاطر عدم مشارکت در انتخابات ،تهدید می کند، وی را به رای دادن ترغیب کنید. تاکید بر وضعیتهای ملموس جامعه در این زمینه موثر است .


- برای کسی که برای رای دادن بی تفاوت یا مردد است، احتمالا اینکه فردی وقت بگذارد و به منزلش مراجعه کند تا در مورد انتخابات با او صحبت کند، خوشحال کننده خواهدبود. بنابراین در این موارد، فرصت جلب اعتماد مخاطب و سعی در اینکه وی احساس کند برای کمک به او آنجا هستید را از دست ندهید.


 2.2)- شیوه ی جذب حداکثری کسانی که با قصد تحریم انتخابات، نمی خواهند رای دهند.

-  سعی کنید به دلایل مخاطب به دقت گوش فرا دهید.

-  این حس را به او منتقل کنید که برای نظراتش احترام قایل هستید.

-  سعی کنید دلایل شخصی خودتان را با شفافیت و آرامش برای رای دادن به کاندید مورد نظر  تشریح کنید. آرام نگاه داشتن فضا و سعی در گوش سپردن به گفته های طرف مقابل   کمک می کند که او هم به شما گوش فرا دهد.

-   از آنجا که اکثر افراد این دسته فاقد انگیزه هستند، با استفاده از مطالب انگیزشی به اهداف عالی تیم تان تاکید نمایید و ویژگی ها ی مشارکت عمومی را برجسته و شفاف تر کنید.

-   به پیامدهای تحریم انتخابات در زمان ها و مکان های مختلف  اشاره  نمایید و از وی بخواهید مزایا و نتایج تحریم دوره ی قبل را که دستگیر وی شده است ،از نظر خودش برایتان شرح دهد.

-  عواقب شرکت نکردن در انتخابات را برایش گوشزد کنید. تاکید بر احتمال منتفی یا حداقل کمرنگ شدن جمهوریت در صورتی که همه همین فکر را بکنند ، از مهم ترین ابزارها در این زمینه خواهد بود.


3) شیوه ی برخورد با مخاطبی که نظر مساعد به گروه شما دارد ولی در بین کاندیداهای گروه و حزب شما بین دو یا چند کاندیدا  تردید دارد.

 

- در وهله ی  اول خوشحالی خود  از اینکه وی مایل به رای دادن به گروه شما است را پنهان نکنید و سعی کنید حداکثر همدلی را با وی ایجاد کنید.

 

- بر هدف مشترکی که شما و او دنبال می کنید تاکید کنید و سعی کنید زمینه های مشترک بیشتری با وی بیابید.

 

- با توجه به طبقه بندی شغلی و قومیتی و صنفی  مخاطب و با استفاده از بروشورهای مربوط به پیام های اقشار خاص، سعی در جلب نظر وی به سمت کاندید مورد نظر خود نمایید.

 

- مساله ی تخمین های موجود از رای هر یک از  کاندیدهای گروه  و حزب خود  و  لزوم غلبه بر گروه و حزب رقیب را تشریح کنید.

 

- بر این مساله که بهتر است رای گروه شما  تقسیم نشود و بر کاندیدایی که رای بیشتری دارد تمرکز یابد، تاکید کنید.


 3.1) شیوه ی برخورد با مخاطبی که نظر مساعد به گروه و حزب شما دارد و در بین کاندیداهای گروه و حزب شما به کاندید هم گروه شما متمایل است.

 

-در وهله ی اول خوشحالی خود را از اینکه وی مایل به رای دادن به گروه و حزب شماست را آشکار کنید و سعی کنید حداکثر همدلی را با وی ایجاد کنید.

 

- بر هدف مشترکی که شما و او دنبال می کنید تاکید نمایید و سعی کنید زمینه های مشترک بیشتری با وی بیابید.

 

- دلایل او را برای رای دادن به کاندید همگروه و رقیب خودی را بشنوید.

 

- مساله ی تخمین های موجود از رای هر یک از دو کاندیدای همگروه و لزوم غلبه بر گروه و حزب رقیب را تشریح کنید.

 

- در عین حال بر برخی نکات مثبت کاندید همگروه و رقیب خودی تاکید کنید تا همدلی شنونده را حاصل کنید.

 

- اهمیت پیروزی گروه و حزبتان را نسبت به پیروزی هر یک از دو یا چند کاندیدای همگروهتان را یادآور شوید.

 

- میزان رای و پیش بینی های میزان اخذ رای را در انتخابات پیش رو یادآور شوید.

 

- بر این مساله که بهتر است رای گروه و حزب شما تقسیم نشود و برکاندیدایی که رای بیشتری دارد تمرکز یابد، تاکید کنید.

 

- در صورت اصرار مخاطب بر وجوه موجه کاندید رقیب همگروه  در مقابل شما ، با استفاده از مطالب مندرج در دفترچه ی " پرسش و پاسخ "، امتیازات کاندید خود را  برایش شفاف تر کنید.

 

- به هیچ وجه هیچ نوع بی احترامی به کاندیدای مورد نظر مخاطب نکنید.


 3.2) -شیوه ی برخورد با کسانی که به کاندیدمورد نظر شما رای  می دهند.

 

در قبال این افراد نیز انجام چند کار ضروری است و گرنه گروه رقیب با همین رهنمود ها ، همیاران شما را جلب خواهد نمود.

 

- شادی و همدلی خود را از یافتن یک همراه ابراز دارید.

 

- از این افراد بخواهید به دوستان و آشنایان و فامیل خود نیز توصیه کنند که به آقا/خانم ......... رای دهند.

 

- از این افراد بپرسید تمایل به همکاری برای افزایش آرای آقا/خانم........... را دارند؟

 

- چنانچه تمایلی برای همکاری دارند، فراموش نکنید که آن ها را از پشتیبانی و حمایت ستاد انتخاباتی دلگرم کنید و راهنمایی های لازم را برای جذب همکاری آن ها در اختیارشان بگذارید.

 

- اگر موافقند، شماره تماسی از آن ها بگیرید تا بعدا بتوانید میزان رایی را که توانسته اند جذب کنند را پیگیری کنید.

 

- در صورت امکان از آن ها بخواهید حداقل به 20 نفر از آشنایان خود تلفن کنند و آن ها را تشویق به رای دادن به آقا/خانم......... کنند.

 

- در صورت امکان سعی کنید مشخص کنند که چند نفر را می توانند برای رای دادن متقاعد کنند. این موضوع در پیگیری های بعدی می تواند موثر باشد، چون برای فرد نوعی تعهد اخلاقی  و حس مسئولیت به همراه دارد.

 

- چنانچه با توجه به نوع شغل و تیپ بندی ، مخاطب به نظر مناسب می رسید، ببینید فرد امکان و تمایل به همکاری هایی از نوع فراهم ساختن فتوکپی، کامپیوتر و ........ را دارد؟


 4)- شیوه ی برخورد با کسانی که به کاندید رقیب از گروه رقیب رای می دهند:

 

- اولین گام در ارتباط به این افراد یافتن روزنه ای برای ورود به بحث با آنهاست. چرا که احتمال دارد نه تنها تمایلی به این گفت و گو نداشته باشند، بلکه انتظار برخورد مناسبی نیز از آن ها کمتر متصور است.

 

- وارد بحث و جدل با آن ها نشوید.

 

- سعی کنید از آن ها بخواهید برایتان توضیح دهند چرا به خانم فریبا علومی یزدی رای می دهند.

 

- به سخنان مخاطب به دقت گوش دهید تا روزنه ای که می تواند زمینه ی مشترکی برای بحث باشد را بیابید، به طور مثال کوچکترین نارضایتی وی از وضع موجود می تواند شروع کننده ی انتقادهای شما باشد.

 

- بدون بی احترامی کردن، طعنه زدن یا تحقیر کردن " وعده های تحقق نیافته ی کاندید رقیب " را به صورت مستدل بیان نمایید . سعی کنید وی را با شک مواجه کنید. اگر وی از رای دهندگان تشکیلاتی نباشد، این راهکار می تواند موثر باشد.

 

- لازم است گام به گام و با آرامش ، کم کاری ها و شعارهای موجود در گفتار و عمل کاندید رقیب را بیان کنید، سعی کنید از مخاطب تاییدیه بگیرید یا حداقل از او سوالی کنید که آیا متوجه صحبت شما شده است؟ اخذ کوچک ترین تایید از مخاطب و ایجاد همراهی در او، اثر بزرگی در ادامه ی بحث خواهد داشت.

 

- بسته به گروه، طبقه یا صنف مخاطب و با توجه به " پیام های خاص گروه ها و اقشار و اصناف " که در بروشور تبلیغاتی است، سعی کنید تفاوت هایی را که در صورت رای دادن به آقا/خانم... برای فرد ایجاد می شود را برایش شرح دهید. البته معمولا این کار برای کسانی که جزو رای دهندگان تشکیلاتی باشند، اثر بخش نیست.

 

- اگر وی جزو رای دهندگان تشکیلاتی و با تعصبات خاص نباشد، با برجسته سازی عواقبی که کشور، شهر و یا منافع مستقیم فرد را تهدید می کند، عواقب رای دادن به کاندید رقیب را به وی یاد آوری کنید. تاکید بر وضعیت ملموس در این زمینه کمک می نماید.

 

- با استفاده از "دفترچه پرسش و پاسخ" کاندید مورد نظرتان ، بر وجوه ممتاز وی پافشاری کنید تا بتوانید توجه مخاطب را به سمت وی جلب نمایید.


این رهنمود ها هیچ گونه مجوزی برای دروغ گفتن و با پنهان کردن حقیقت نیست و تنها از باب ایجاد ارتباطات موثر و عملکرد حرفه ای در ستاد های انتخاباتی به رشته تحریر درآمده است.


این رهنمود ها وقتی ضمانت فریبا علومی یزدی را به همراه دارد که با سخن خوب و فنون سخنوری همراه باشد.

صداقت و امانت در گفتار ، نفوذ کلام را به همراه دارد و نفوذ کلام تنها راه موفقیت در ارتباطات محسوب می گردد.

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !