گويند جشن‌ آبريزان‌ نخست‌ از آيين هاي‌ ماه‌ تير بوده‌ كه‌ بعدها به‌ مراسم‌ عيد نوروز اضافه‌ شده است و ساليان‌ دراز پيش‌ از اين، هفت‌ سال‌ قحطي‌ پديد آمد.

مردمِ به‌ جان‌ آمده‌ از خشكسالي‌ براي‌ نيايش‌ و نماز و درخواست‌ باران‌ به‌ بيابان‌ رفتند و دست‌ به‌ دعا بردند و چون‌ از ابر رحمت‌ پروردگار باران‌ باريد در دل ها شادي‌ پديد آمد و مردم‌ به‌ شادماني‌ پرداختند و به‌ شكرانه‌ اين‌ نعمت، پس‌ از آن‌ هر سال‌ بر روي‌ يكديگر آب‌ و گلاب‌ پاشيدند.

ادامه مطلب...

سرآغاز جشن نوروز، روز نخست ماه فروردين است و به دليل اينكه برخلاف سايرجشن‌ها برابري نام ماه و روز را به دوش نمي‌کشد بر ساير جشن‌ها‌ي ايران باستان برتري دارد.

در مورد پيدايي اين جشن افسانه‌هاي بسيار است اما آنچه به آن جنبه‌ رازوارگي مي‌بخشد آيين‌هاي بسياري است که روزهاي قبل و بعد از آن انجام مي‌گيرد.

ادامه مطلب...

عيد نوروز در ميان 25 ميليون مسلمان از حدود 40 قوميت در روسيه، به شكلي جذاب و با آداب و سنن متفاوت كه ريشه در تاريخ هر يك از آنها دارد، جشن گرفته مي شود.

عيد نوروز كه خاستگاه آن ايران باستان بوده است با توجه به تاثير فراوان و عميق فرهنگ ايران بر كشورها و ملل منطقه بويژه مناطق آسياي مركزي و قفقاز، جايگاه ويژه اي در ميان اين ملت ها يافته و بدين ترتيب تقريبا از يك هزار سال پيش به روسيه راه يافت.

ادامه مطلب...

با وجود اينکه فرهنگ ايراني از احترام ويژه‌اي در ميان لبناني‌ها برخوردار است اما عمده مراسم نوروز توسط کردهاي لبناني برگزار مي‌شود. هزاران کرد لبناني، هر سال عيد نوروز مصادف با اولين روز بهار و نو شدن طبيعت را به عنوان روز ملي همچون ديگر ايرانيان در درون و بيرون از ميهنشان، جشن مي‌گيرند.

 

لبنان کشوري است که مردم آن به واسطه حضور پر رنگ فرهنگ غربي در کنار فرهنگ عربي - اسلامي، بسياري از آداب و رسوم کشورهاي غربي را در کنار آيين‌هاي اسلامي و عربي به اجرا در مي‌آورند اما شايد سخت باشد تصور کنيم که عيد نوروز در اين کشور جشن گرفته مي‌شود.

ادامه مطلب...

میر نوروز شادي آفرين براي مردم

بی گمان كسانی را كه در روزهای نخست فروردین با لباس های قرمز رنگ و صورت سیاه شده در كوچه و گذر وخیابان می بینیم كه با دایره زدن و خواندن و رقصیدن مردم را سرگرم می كنند و پولی می گیرند بازمانده شوخی ها و سرگرمی های انتخاب میر نوروزی و حاكم پنج روزه است كه تنها در روزهای جشن نوروزی دیده می شوند و آنان در شعرهای خود می گویند: حاجی فیروزه، عید نوروزه، سالی چند روزه.

ادامه مطلب...

عید نوروز در قرقیزستان تنها یک روز آن هم در روز اول یا دوم فروردین ماه است. اگر اسفند ۲۹ روز باشد اول فروردین و اگر ۳۰ روز باشد در روز دوم فروردین برگزار می شود. مراسم جشن این روز را در شهرها دولت تدارک می بیند و در روستاها بزرگان و ریش سفیدان در برگزاری آن دخالت دارند.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...