مطالبی برای سخنرانی و مجریگری در ماه رمضان

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

اندر رمضان خاک تو زر می گردد/ چون سنگ که سرمه ی بصر می گردد /آن لقمه ای که خورده ای دَرَر می گردد/ و آن صبر که کرده ای گهر می گردد .  ( مولوی )

 گنجور مجریان و سخنوران | پردیس سخن | مطالبی برای سخنرانی و مجریگری در ماه رمضان

 

 الهی ! با خاطری خسته، دل به تو بسته، دست از غیر شسته، در انتظار رحمتت نشسته ام

بدهی، کریمی؛ ندهی، حکیمی؛ بخوانی، شاکرم؛برانی، صابرم
الهی ! احوالم چنان است که می دانی؛ و اعمالم چنین است که می بینی؛ نه پای گریز دارم و نه زبان ستیز
الهی ! مشت خاکی را چه شاید؛ و از او چه برآید؛ و با او چه باید؟
دستم بگیر یا ارحم الراحمین!

 • خدایا عزیزان من ارمغانی از رحمت بیکران تواند خرسندشان دار به صیانت در این ماه سراسر سعادت .

 

 • صد  یاس سفید، با رنگ امید، با هر چه صفاست، کز سوی خداست، از جانب من در ماه عزیز تقدیم شما.
 • فرارسیدن ماه پر فیض خدا، ماه تزکیه ی قلب ها و تهذیب جان ها را به شما روزه داران راستین و عارفان ( عاشقان ) آتشین تبریک و تهنیت عرض می نماید.

 

 • بیاییم در این ماه پر خیر و برکت به جای دعای باران دعای عشق بخوانیم. این روزها دل ها تشنه ترند تا زمین ها؛ خدایا !  عشق ببار!!!!

 

 • در ربنای سبز دعایتان التماس دعا و در شب قدر، تقدیری سراسر برکت، سلامت، سعادت و خرسندی و سرافرازی توشه ی شب قدرتان باد.

 

 • مارا به دعا کاش نسازند فراموش   رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

 

 • حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه ، نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنم .

 


 گنجور مجریان و سخنوران | پردیس سخن | مطالبی برای سخنرانی و مجریگری در ماه رمضان

گزیده اشعار کوتاه در خصوص رمضان :

 • روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی

 

 • روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است

 

 • روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن

 

 • راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان

 

 • ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی

 

 • درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است .

 


 گنجور مجریان و سخنوران | پردیس سخن | مطالبی برای سخنرانی و مجریگری در ماه رمضان

ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد / عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد

افطار به مى کرد برم پیر خرابات / گفتم که تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد

با باده، وضو گیر که در مذهب رندان / در حضرت حق این عملت ‏بارور افتاد

 


 گنجور مجریان و سخنوران | پردیس سخن | مطالبی برای سخنرانی و مجریگری در ماه رمضان

روزه هنگام سوال است و دعا / پر زدن با بال همت تا خدا

عاشقان معشوق خود پیدا کنند / تا سحر در گوش او نجوا کنند

درد خود گویند با درمان خویش / با طبیب و یا انیس جان خویش

 


 گنجور مجریان و سخنوران | پردیس سخن | مطالبی برای سخنرانی و مجریگری در ماه رمضان

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا