کمیته ها - کمیته علمی - تیم نشست ها و سخنرانیها

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

کمیته ها - کمیته علمی -تیم نشست ها و سخنرانیها

 

شرح وظایف:

1. گرفتن برنامه بندی و زمان بندی ارائه مقالات در کنفرانس از تیم ارتباط با داوران

2. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده کنفرانس جهت برگزاری مراسم کنفرانس

3. حضور در محل کنفرانس طبق برنامه زمان بندی شده برای کنفرانس و اجرای برنامه

 

 

تیم های مرتبط:

1.      تیم ارتباط با داوران

2.      کمیته برگزار کننده کنفرانس

 

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1.      محل کنفرانس

 


چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی مشاور عالی کنفرانس ها تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.