تقدیر نامه مدیر پروژه های ساختمانی

Sample Banner Home Sidebar 2
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

logoو انّ لک لاجراً غیر ممنون

تو را هست پاداش بی منتی    که بسیار شایسته ی عزّتی

جناب آقای ..........................مدیر پروژه ............................

از اینکه با اراده ای  آهنین و عزمی راسخ با پشتوانه ی توانمندی در زمینه های مدیریتی و رعایت انضباط کاری در  اهتمام پروژه های ساختمانی ( سازمان بهسازی و نوسازی مدارس) مجدّانه و مدبّرانه تلاش می نمایید ;

 

 

به پاس این همت عالی و حمیّت کاری این لوح تقدیر در کمال افتخار تقدیم حضور ارزشمندتان می گردد.

با امید به اینکه در سایه سار امن الهی  و با مشارکت و معاضدت گسترده همواره عالم عامل بوده و در پیشبرد اهداف عالی ایران اسلامی گامهای موثری بردارید.

 

در این رواق زبر جد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند.