دعوت نامه به استاد جهت داوری مسابقات علمی(1)(ادبی)

دعوت نامه ویژه دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

إن الله يأمر بالعدل والإحسان [ نحل 90]

تعالی و پیشرفت دنیوی و اخروی انسان بویژه در مسیر تکامل به سوی خدا، تنها در گرو تجهیز وی  به علم و دانش به منظور درک و فهم شایسته از رموز خود وجهان اطراف  است .


استاد فرهیخته سرکار خانم/ جناب آقای ...............................

در راستای تحقّق و جلوه ای از شعار  پر محتوای  " ما می توانیم "

 دومین دوره از مسابقات سراسری سرامیک در دانشگاه .......................................  با حضور دانشجویان متعهد و متخصص در روزهای ../.../89 برگزار می گردد.


حضور سراسر شور و آکنده از شعور جضرت عالی به عنوان داور مسابقات ، جلوه هایی از تحقق این شعار در عرصه های مختلف علم و فناوری خواهد بود .

 
بیا که چاره ی ذوق حضور و نظم امور          به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد

 

امضاء ...........

فریبا علومی یزدی


دعوت نامه استاد دانشگاه جهت مراسم معارفه دانشجویان/ادبی

دعوتنامه برای دعوت از معتمدین و ریش سفیدان برای بازدید از دانشگاه و پروژه ها