دعوت نامه نمایندگی تازه تاسیس بیمه از مدیران ...

دعوت نامه ویژه شرکت های خصوصی ، انجمن ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم    دولت در این سرا و گشایش در این در است
سرور محترم  سرکار خانم / جناب آقای ...........................................

سپاس و ستایش کردگاری را سزاست که توفیق را رفیق طریق ساخت تا ترنم و تنغّم خدمت به خلق تیسیر یابد.(میسّر گردد/میسور گردد).در زمانی که اهداف کشور بزرگ ایران ، ایجاد جامعه ی اقتدار محور است ؛ قطعاً صنعت بیمه هم امری مطلوب جهت تعالی جامعه و ترقی ملت خواهد بود.

نمایندگی بیمه آسیا  شعبه ............................ با مدیریت .........................مفتخر است استوار و پایدار با شعار مشتری مداری ، ارایه خدمات ممتاز و شاخص از قبیل ................................................................................................................با محور قرار دادن سیاست های کلان بیمه ای و راهکار های مناسب در زمینه ی انتقال دانش بیمه ، جهت گسترش ، تحکیم و تعمیم همکاری های اقتصادی ، صنعتی ، خدماتی و ................. در حوزه بیمه ، به طور شایسته اهتمام ورزد.

بسی خشنود خواهیم شد تا با همکاری ، همیاری ، هم اندیشی و هم افزایی جلوه های نوینی از خدمت ، التزام ، تعهد و مسوولیت توام با فضیلت ، انسانیت و قانون گرایی را محقق نماییم و اسوه ای حسنه برای سایر آحاد جامعه باشیم؛ زیرا مایه ی گنج دوستی همه نور است و بار درخت دوستی همه سرور.

 

«دیده ی مشتاق بر در است»