دعوت نامه به مدیران جهت حضور در مانور هلال احمر 2

دعوت نامه ویژه همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

این بهار زندگی با شمع و گل زیبا شود      با گل روی عزیزان  دلکش و شیوا شودسرور گرامی جناب اقای دکتر  ..................................................  رییس ..............

آنجا که بشر در قاموس بشریت خویش درد را شناخت ، کون و مکان را درنوردید تا چاره ای از برای دچار خویش بیافریند. چاره سازی جز خدا در مقام اول نبود و آنچه که محبت را بر دل خلایق ثبوت بخشید همان احساس نوع دوستی و عشق به یکدیگر بود که یزدان پاک در نهاد آدمی به ودیعت نهاد و انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین می بایست شایستگی خود را در مقام جانشینی خدا به منصه ی ظهور برساند.همزیستی مسالمت آمیز بندگان به همراه احترام و عشق ورزی به هم دگر ، می توانست نوید دهنده ی صلح و آرامشی فراگیر و جهان شمول باشد و در هنگام بروز حوادث ناگوار ، آسیب پذیری و درد ، یاری رساندن به هم نوع  از وظایفی است که مرزی نمی شناسد و ادمی در پی اثبات انسانیت خویش باید به این همه وفادار بماند و در همه حال دوست دار و غم خوار  انسانها ...

کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، در کمال افتخار و امتنان از حضرت عالی دعوت می نماید تا در مانور مشترک .................................................. روز ......................مورخ ............................... واقع در ...................................... شرف حضور یابید.


از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است        غرض این است و گرنه دل و جان این همه نیست