فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما       95 نساء


خوشا آن سر که در پای  تو  باشد      خوشا  آن دل که ماوای تو باشد


خوشا آن سینه ای کز آتش عشق       بجوش  از جام  صهبای تو باشد

 

رزمنده ی دلیر/راسخ/ شجاع    و  ایثار گر دلاور/استوار/توانمند ...............................................

مجاهدت رزمندگان و ایثارگران که دفاعی غیورانه از اسلام و جمهوری اسلامی ایران بود ، اسلام و ملت عزیز ایران را سرافراز کرد و شوق فداکاری سرشار از معرفت فروزان و درخشان را در قلبها و جانها هویدا ساخت.

فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه وکلا وعدالله الحسنی نسا٩۵. قرآن کریم امنیت را ازاهداف بلند استقرارحاکمیت و ثمره حکومت صالحان می داند...

رهبرفرزانه ی انقلاب : مساله ی نیروی انتظامی البته یک مساله ی اساسی و مهم است .

فرمانده ی سرافراز منطقه ی انتظامی ........................

به نام انکه هم شاهد است و هم مشهود و به یاد یگانه ی شهادت آفرین

یا ایتها النفس المطمئنه -ارجعی الی ربک راضیة مرضیة -فادخلی فی عبادی-وادخلی جنتی سوره فجر27 -30

 الا ای که با یاد پروردگار رسیدی به آرامشی و قرار / بیا این زمان سوی یزدان خویش به سوی خدا گام بگذار پیش

 که هستی تو خشنود از کبریا زتو نیز راضی است یکتا خدا /  کنون در صف بندگانم درآی به باغ بهشتم تو می کن سرای

واعدوا لهم مااستطعتم من قوه   انفال 60

سردار/سرهنگ / .................فرمانده ی دلیروشجاع  .............................

آرزوی همیشگی انسان ها ، دنیایی سراسرصلح و آرامش بوده است . نیروی انتظامی نیازیک جامعه ی آرمانی است و همه ی اندیشمندان اجتماعی برضرورت وجود چنین نیرویی درتمام جوامع تاکید دارند.

وان لک لا جرا غیر ممنون (3 علم )

تو را هست پاداش بی منّتی          که بسیار شایسته ی عزّتی

 

سرکار خانم/جناب اقای ................................


ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما                70 نسا

چنین فضل از سوی یکتا خداست            که داناییش بس، همه خلق راست


مدیر مدبر و تلاشگر فهیم، جناب آقای ..................

رییس محترم اداره ی برق ........................

من عمل صالحاً فلنفسه  15  جاثیه

هر آنکس که بنمود کار و کردار نیک    به  نفع خودش کرد آن کار نیک

همکار ارجمند/دیرین  سرکار خانم/جناب آقای ...................................

متن نامه تودیع و معارفه از فریبا علومی یزدی

بسم ا... الرحمن الرحیم

ز دلم نمی گریزد  رخ  چون مه تو یارا          نه ز قلب من برونی نه  ز دیده  آشنا را

نروی ز دل که مشکل برود ز خاطراتم         که ز مکتب تو دارم به خدا قسم صفا را

سرکار خانم/جناب آقای ...........................

هو القادر
شکر ايزد که به اقبال کله گوشه ی گل                      نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
 ریيس محترم بانک مرکزی  جناب آقای......................
با عرض سلام و ادای ارادت و اخلاص
بدين وسيله، (اين جانب.............................مدیر عامل ......................)

والباقیات و الصالحات خیرٌ عند ربّک ثواباً و خیرٌ مَردّا 76مریم
 ارزش کارها به نسبت اهمیت و تاثیر فردی و اجتماعی قابل سنجش است و بر اساس معارف دینی هر کس اثرنیکی را بنیان گذارد نسبت به آثار آن تا هر زمان که بماند ماجور است .
 با این بیان  ارج و اجر کار عزیزانی که با در اختیار نهادن ملک خویش و همراهی و همگامی نمودن با (شهرداری/..........................)  منشا آثار و برکات در جامعه می باشند به خوبی نمایان می شود .