تقدیر از مشتریان عمده ی بانک از طرف رییس شعبه

Sample Banner Home Sidebar 2
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


والله ذوالفضل العظیم         105 بقره
که دارد خداوند فضلی عظیم                            بود صاحب لطف، رب کریم

 

سرور محترم، مشتری گرانقدر..............................................


نظام بانکی یکی از اصلی ترین محورهای توسعه است. مسیر دست یابی به اهداف اقتصاد ملی بانک ها هستند و اگر همه ی ظرفیت های نظام بانکی به فعلیت برسد گام های محکم تر، بلندتر و حساب شده تری برخواهیم داشت و دیدگاههای کلان توسعه ای کشور نیز متحول خواهدشد.


از اینکه با اطمینان خاطر و اعتماد وافر در مسیر تولید، رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه و نظر به حس وفاداری با این بانک تعامل و تفاهم، همکاری و همیاری می فرمایید، سپاسگزاری نموده و این لوح تقدیر، تقدیم محضر گرانمایه ی شما می گردد.


ما با شعار حفظ مشتریان و مشتری مداری بر آنیم تا با مفاهیم علمی و دانش و تجربیات در زمینه های ساختاری ، ابزاری، رفتاری، جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه و انتقال تجارب و تبادل آرا و نظرات و افزایش بهره وری و رشد توان رقابتی مجدانه تلاش ورزیم و نقشی سازنده، راهگشا و کاربردی داشته باشیم.
از ایزد یکتا پلکانی از سعادت و سیادت، سرور و سرمدی مسالت دارد.


بیا که تا نفسی هست یار هم باشیم                     به غنچه های محبت بهار هم باشیم
سمند عمر شتابنده است و فرصت تنگ               بیا که تا نفسی هست یار هم باشیم