دعوت نامه مدیرانبرای افتتاحیه یک شرکت پیمانکار محیط زیست

دعوت نامه ویژه شرکت های خصوصی ، انجمن ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هوالفتاح العلیمسرور ارجمند  جناب اقای ........................................ رییس محترم ..........................

امروزه اهمیت و نقش بارز منابع طبیعی در تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و ... بر همگان واضح و آشکار است.خوشبختانه  کشور ایران از نظر منابع طبیعی در منطقه ای مهم و چشمگیر واقع گردیده و توانایی کسب موقعیت برتر را در سطح منطقه و جهان دارد. خصوصا خطه ی سبز شمال کشور که نگین سبز ایران است و مطمح نظر صاحب نظران و علاقه مندان به فعالیت در عرصه ی تاثیر گذار منابع طبیعی است.شرکت پیمانکاری .................................... ضمن برخورداری از این مزیت ، فرصت را مغتنم شمرده و آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های ...............(متعدد و متنوع منابع طبیعی)............ با امتیاز شاخص (به خدمت گرفتن / در اختیار داشتن) اعضای جوان و فارغ التحصیل از رشته ی منابع طبیعی در مقاطع مختلف کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکترا/ ، اعلام می دارد.

شناسایی عالمانه و بخردانه ی منابع طبیعی ، محور مطالعات و پژو هش ها ی علمی و عملی و امکان اجرای مجدانه و ظفرمندانه ی پروژه های گسترده .................................... از اهداف و آرمان بارز این شرکت است.
در کمال ادب و ارادت ، استدعا دارد ، در مراسم افتتاحیه که در روز .......................مورخ ....................... واقع در ...............................
برگزار خواهد شد ؛ سرافرازمان فرمایید.  گام های با صفایتان را ارج می نهیم.

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است         غرض این است و گر نه دل و جان این همه نیست