سه زن انگلیسی ، فرانسوی و لر

هزار و یک داستان کوتاه برای سخنوران
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

سه زن انگلیسی ، فرانسوی و لر با هم قرار میذارن که اعتصاب کنن و دیگه توی خونه کار نکنن و بعد از یک هفته نتیجه کار رو به همدیگه بگن

زن فرانسوی گفت:

به شوهرم گفتم که من دیگه خسته شدم بنابراین نه نظافت منزل، نه آشپزی، نه اتو و خلاصه از اینجور کارا دیگه بریدم. خودت یه فکری بکن من که دیگه نیستم یعنی بریدم.

 

این داستان به علت عدم رضایت مخاطبان ارجمند ایر ان مجری و تذکرات آنها از سایت حذف گردید.


 

فرستنده : مهدی عباسی