متن اجرای فریبا علومی یزدی مجری دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

فریبا علومی یزدی مجری دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تالار همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ادبیات زیبا و آرامبخش فریبا علومی یزدی در آغاز یک کنفرانس علمی سخت تماشایی است.

 

اجرای علمی فریبا علومی یزدی در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک