متن مجری میان برنامه ویژه تقدیر از استاد به قلم فریبا علومی یزدی

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

متن اجرا برای آماده سازی فضا جهت بزرگداشت استاد و معلم و اهدای لوح یادبود و تقدیر و تشکر

من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا

کس چوعلی این درمعنی نسفت         آنچه درحق استاد گفت
بنده ی خود ساخت مرا اوستاد           آنکه یکی حرف به من یاد داد

 

 ایران مجری /گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/

در همين مورد : متن اجرا روز معلم از فریبا علومی یزدی


عرض خیرمقدم وبهترین شاد باش های ما را پذیرا باشید بسی خشنودیم که توفیق رفیق گشت تا درخدمت شما سروران رادمردی باشیم که درسینه ی مردان آشنا وطالبان راه علم ودانش  گنجینه ی شفایید.


استاد با کرامتی چون خورشید سرزمین دلها را روشنی می بخشد گلشن سرای زندگی را به گلهای پرطراوت خرمی و جمال می بخشد .

استاد همانند نفَسِ بهار ، نوباوگان خاک را شکوفا می سازد و چون نسیم حیات پیام آور زندگانی است و رسول شادمانی

چنانچه بیان حضرت رب العزه درمقام شامخ استاد گویای این معنی است که" یزکیهم و یعملهم الکتاب والکلمه " و چنین برمی آید که صفت عالی خداوند معلمی است و معلم همان کسی است که صفتی از صفات کریمه ی الهی را درخود به ودیعت دارد.

استاد گرانقدر و بزرگوار: .........................فضل خداوندی / کسوت پیغمبری / مژده ی جان پرور/ چراغ دانش / تعلیم گلستان / حرف وفا / لوح بیداد/ چکیده ی اندیشه ها/ طلب علم ومشیت الهی  نورمهرتان را دردلمان تاباند ونعمت همدلی را به ما ارزانی داشت .

فرصت را مغتنم شمرده از استاد فرهیخته و فرزانه و شمع سعادت پرتو جناب آقای ....................................به عنوان ......................................به رسم ادب و ارادت و درکمال خضوع و خشوع مراتب سپاس و تقدیرخود را محضر آن چشمه ی زلال علم ودانش ایفا نمایم .

بدین وسیله لوح تقدیرتقدیم حضور ارزشمندشان می نماییم .امیدواریم بتوانیم از افاضات گرانمایه ی حضرت عالی که خزانه ای آکنده از لئالی و جواهر است و طلب جویندگان دانش را روا و کام دیدگان عشق به علم را روا می نماید به نحو احسن مراقبت و محافظت نموده وبه نسل های آتی اشاعه ومنتقل نماییم .


 در همین مورد :

متن مجری 2 روز معلم از فریبا علومی یزدی

متن تقدیر از استاد / روز معلم

تقدیر نامه روز معلم 3

2 تقدیر نامه روز معلم