چند نمونه جدید سلام و خداحافظی بسیار زیبا

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

به  نام آن که  جان را فکرت آموخت                    چراغ دل به نور جان  بر افروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن                    زفیضش خاک آدم گشت گلشن

چو  قاف  قدرتش  دم  بر   قلم زد                       هزاران  نقش  بر  لوح  عدم زد


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

آفرین جان آفرین پاک را             آنکه جان بخشید و ایمان خاک را


درودی پر آفرین و بر دل ها شیرین نثار شما نازنینان ناز آفرین ، سرودی پر درود و درودی پر سرور محضر شما خوبان


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

شکر و سپاس ومنت وعزت خدای را             پروردگار خلق و  خداوند  کبریا


دادار  غیب دان  و  نگهدار  آسمان                رزاق بنده پرور و  خلاق رهنما


یاد تو روح پرور  و  وصف تو دلفریب                نام  تو غمزدای و کلام تو دلربا


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

عشق را وارد کلام کنیم/ تا به هر عابری سلام کنیم/ و به هر چهره ای که تبسم داشت/ ما به آن چهره احترام کنیم/زندگی در سلام و پاسخ اوست/ عمر را صرف این پیام کنیم/ در عمل باید عشق ورزیدن/ گفت و گو را بیا تمام کنیم/ عابری شاید عاشقی باشد/ پس به هر عابری سلام کنیم. سلامی عاشقانه نثار محضر پر مهرتان.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی/ دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی

پروردگارا / لطیفا/ ای صاحب و دانای نگاه ها/ لبخندها و اشک ها/ آیینه ی دل ما را با آفتاب نگاهت روشن گردان/ و بر سینه های پر درد ما جویبار عشق و ایمان را جاری ساز/ تا دل خویش را به امید تبسم تو مصفا گردانیم و فرهاد جانمان را به ناز نگاه تو شیرین نماییم.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

به نام آن که جان را فکرت آموخت        چراغ  دانش اندر  دل بر افروخت

کتاب عشق را جزیک ورق نیست         در آن هم نکته ای جز نام حق نیست

دوستان سلام و سپاستان باد.

سپاس خداوند دانا کنم                       روان و خرد را توانا کنم


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

نخست آفرین باد بر دادگر/ کز او گشت پیدا به گیتی هنر


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

به نام خداوند بينش طراز                جهان داور آفرينش طراز

كه نامش بود زيور نامه ها               سخن را بدو گرم ، هنگامه ها

فلک را فرازنده ی بارگاه                  زمین را طرازنده ی کارگاه

خدایی که بر هر زبان راز اوست        نی هر زبان نغمه پرداز اوست.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن
من به صد خواهش و منت ز خدا خواسته ام/ که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید/ و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد/ هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست/ هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور/ ایام به کام و مهرتان مدام و به امید دیدار.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

در خلوص و خلوت پنهانی ام/ من پر از موسیقی روحانی ام/ ای خدای لحظه های دلپذیر/ شادی این لحظه را از ما مگیر. شاد باش و شاد زی


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

آسمان دلتان امشب اگر ابری شد ... یک نفر مانده به راه، سخت محتاج دعاست ...


 

ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

چه با شکوه آمدی به لحظه های سرد من

چه پرغرور می روی به جنگ  دردهای من

چه عاشقانه می شود  غزل  در انتظار تو

چه بی بهانه می دود  کلام  من  برای  تو


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

در مجالی که برایم باقی است/ باز همراه شما محفلی می سازیم/ که در آن آخر وقت/ به زبانی ساده/ شعر تدریس کنند/ و بگویند که تا فردا صبح/ خالق عشق نگه دار شما.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده و پایدار باشید. به امید دیدار خدانگهدار .


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/ ترجمه سوره حمد

سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست

ستایش بود ویژه کردگار که بر عالمین است پروردگار (1)

که بخشنده و مهربان هست نیز (2) بود صاحب عرصه ئ رستخیز (3)

ترا می پرستم تنها و بس /  ره آنکه منعم ز نعمات توست(4)

بشو هادی ما به راه درست (5) ره آنکه منعم ز نعمات توست

نه آنانکه خشمت بر ایشان رواست نه آنها که هستند گمره ز راست(6)

عرض سلام و ادب دارم محضر ارزشمند خانم ها ، آقایان و حاضران گرامی.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

- برای تشکر و خداحافظی : هدیه ای به مجریان از مجری خوب کشورمان پریسا حنیفه

دوست ای مرغ خوش آواز خداحافظ تو/ دلنشین نغمه ی شهناز خداحافظ تو
بلبل عشق تویی عزت گلزار ادب/ هان تو ای بانی اعزاز خداحافظ تو
مرکب شعر تو را دلشدگانند سوار/ هان تو ای راکب تکتاز خداحافظ تو
ظلمت کلبه ی دل را ید بیضایی توست/ ای سراپا همه اعجاز خداحافظ تو


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

زندگـــی زیبـاســـت
زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد بینی خود را شکسـت
علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت
عشق اسطرلاب اسرار خداست
من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام
دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها
می تپــد دل در شمیــــم یاسها
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می تواند زشــت هم زیبا شــود
حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا
ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن
با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود
مثنوی هایـم همــه نو می شـود
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد
واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد


قول و غزل :

ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / قول غزل:

به زودی مجموعه قول و غزل در سایت ایران مجری برای اعضای محترم سایت فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. به یک نمونه از مجموعه قول و غزل توجه فرمایید.


دوست ای مرغ خوش آواز خداحافظ تو/ دلنشین نغمه ی شهناز خداحافظ تو
بلبل عشق تویی عزت گلزار ادب/ هان تو ای بانی اعزاز خداحافظ تو
مرکب شعر تو را دلشدگانند سوار/ هان تو ای راکب تکتاز خداحافظ تو
ظلمت کلبه ی دل را ید بیضایی توست/ ای سراپا همه اعجاز خداحافظ تو


این متن برای خداحافظی پیشنهاد نمی گردد . باید در نظر داشت  کلمه خداحافظ به معنی  "خداحافظ " مرسوم نیست و خوانده می شود   "خدا  -  حافظ تو"  و می تواند در میان برنامه و برای تشکر از تک خوان، تک نواز و شاعران در شب شعر ها  بیان نمود  و اگر این مقارن شد با برنامه پایانی برای خداحافظی و تشکر همزمان  فوق العاده  زیبا خواهد بود .

نمونه ای از مجموعه " قول و غزل " که به زودی در سایت ایران مجری رونمایی خواهد شد . در قول غزل شما با آموزش در انتخاب شعر مناسب و انتخاب شاه بیت های زیبا قادر خواهید بود به عنوان شهسوار وادی سخن  ، تکتاز سمند سفید و عشق آفرین سخن باشید .

* اصل این شعر با نام حافظ شروع می شود  و سروده ای است از ميراسماعيل جباري نواد ( م ـ ادلي )

 

حافظ ای مرغ خوش آواز خداحافظ تو     
دلنشين نغمه ی شهناز     خداحافظ تو
بلبل  عشق  تویي عزت  گلزار ادب هان تو اي  باني اعزاز    خداحافظ تو
اي تو دلچسب ترين عطر گل باغ غزل اي غزال اي همه طناز     خداحافظ تو
مركب شعر تو را دلشده گانند سوار هان تو اي راكب تكتاز      خداحافظ تو
اي كه آهنگ غزل هاي تو در خلوت شب با من دلشده دمساز         خداحافظ تو
ظلمت كلبه ی دل را يَد بيضایي توست اي سراپا همه اعجاز       خداحافظ تو
نقش نام تو بود زينت سر دفتر من
اي مرا جمله سرآغاز       خداحافظ تو
هان تو اي منظر سر سبز گلستان غزل   
شوكت گلشن گلناز         خداحافظ تو
طاير قدسي عشقي به بلنداي هنر 
آخرين  قدرت  پرواز      خداحافظ تو
نقش خورشيدیِ خضریِ به صف گم شدگان هان تو اي شاعر ممتاز     خداحافظ تو
رفتم اما نرود مهر تو از سينه ی من     
حاليا حافظ شیراز         خداحافظ تو
نغمه پرداز تو شد ( اُدلي ) اقليم غزل اي تو آگاه ز هر راز      خداحافظ تو

برای اجرا به شما پیشنهاد می کنم همیشه به سه بیت قناعت نمایید. این پیشنهاد بنده را به عنوان یک توصیه جدی تلقی نمایید . در غزل بالا ابیات بسیار زیبا ، بعضی شور آفرین و بعضی هم منفی هستند . بیت آخر هم متخلص به شاعر است.

برای استفاده بهینه به انتخاب سه بیت کفایت می کنیم. در وهله اول بیت متخلص به شاعر را حذف می نماییم.البته هرگاه یک غزل کامل از کسی را خواندید شما مجاز به این کار نیستید.

بنده بیت های  شامل کلمات  بار معنایی منفی دارند را به رنگ قرمز مشخص می کنم و آنها را حذف می کنم.


 

خدای من!!!  چه ابیات زیبایی پیش روی ماست .ولی هنوز باید آن را دلنشان نماییم.

می توانیم به جای حافظ کلمه دوست را بگذاریم.

دوست ای مرغ خوش آواز خداحافظ تو   / دلنشين نغمه ی شهناز خدا   حافظ تو

بلبل  عشق تویی  عزت  گلزار ادب /   هان تو اي  باني اعزاز خدا   حافظ تو

اي تو دلچسب ترين عطر گل باغ غزل /  اي غزال اي همه طناز خدا   حافظ تو

مركب شعر تو را دلشده گانند سوار   /  هان تو اي راكب تكتاز خدا    حافظ تو

نقش نام تو بود زينت سر دفتر من     / اي مرا جمله سرآغاز    خدا    حافظ تو

هان تو اي منظر سر سبز گلستان غزل / شوكت گلشن گلناز خدا   حافظ تو

طاير قدسي عشقي به بلنداي هنر  / آخرين  قدرت  پرواز خدا  حافظ تو

در این قسمت به دنبال چند کلمه کلیدی باشیم . یادتان باشد ما به دنبال خلق لحظه های ناب هستیم و می خواهیم بهترین استفاده را از ادبیات و سخنان خود ببریم . پس  گاهی ، دیدی متفاوت از معنی و مضمون اصلی شعر خلق می کنیم و این مورد  می تواند تضمینی از شعر باشد.

کلمات کلیدی با رنگ نارنجی : این کلمات را با مراسمی که شاید شما را دعوت نمایند مورد بررسی قرار دهید.

مرغ خوش آواز ، بلندای هنر ، نغمه شهناز: (در تشکر از خواننده ، شاعر ، قاری ، )

راكب تكتاز ، قدرت پرواز ، طناز :( مسابقات سوارکاری - رقص و پایکوبی و مسابقات )

گلستان غزل ، شعر تو ، باغ غزل : (شب شعر - مسابقات شعر و شاعری - )

ترکیبات زیبا با رنگ آبی: این کلمات را به دامنه لغات خود بیفزایید و برای اینکه بتوانید همیشه آنها را به یادآورید ، آنها را به صورت تصویر در ذهن خود مجسم کنید تا در نیم کره راست مغز شما ذخیره شوند .

 


در این قسمت  بیت های منتخب من را ببینید. این ابیات از شکل اصلی خود خارج شده اند.

 

دوست ای مرغ خوش آواز  خدا  حافظ تو            دلنشين نغمه ی شهناز  خدا   حافظ تو

بلبل  عشق تویی  عزت  گلزار ادب                  هان تو اي  باني اِعزاز  خدا   حافظ تو

طاير قدسي عشقي به بلنداي هنر                  آخرين   قدرت   پرواز   خدا   حافظ تو


ابیات بالا را برای خواننده ها ، قاری و گروه تواشیح  و مداح  در میان برنامه  استفاده نمایید .


هان تو اي شاعر ممتاز  خدا  حافظ تو دلنشين نغمه ی شهناز  خدا   حافظ تو

اي تو دلچسب ترين عطر گل باغ غزل                 اي غزال اي   همه   طناز  خدا    حافظ تو

 

این بیت را می توانید برای شاعری در شب شعر بخوانید . اگر این را برای یک خانم شاعر توصیه نمایم ؛ برای شاعر بعدی که احتمالا آقا خواهد بود بیت زیر را یشنهاد می کنم

هان تو اي منظر سر سبز گلستان غزل               

شوكت گلشن گلناز

خدا    حافظ تو

مركب  شعر  تو  را  دلشده گانند سوار

هان تو اي راكب تكتاز

خدا    حافظ تو

 

ابیات زیر حالت عمومی بیشتری دارند و در مناسبت های بیشتری قابل خواندن هستند . ولی باید با افزودن جملاتی قبل آن،  شعر را ربط دهیم به سخنران ، خواننده ، هنرمند ، قهرمان ، استاد و معلم و ...

دوست ای مرغ خوش آواز خداحافظ تو            اي غزال اي همه طناز خدا    حافظ تو

مركب عشق تو را دلشده گانند سوار             هان تو اي راكب تكتاز خدا    حافظ تو

طاير قدسي عشقي به  بلنداي هنر              آخرين  قدرت   پرواز   خدا    حافظ  تو


صفحه صفحه ی روزگارتان  منقّش  به نام  نامی عشق ، عشقتان مشحون از شور  و شرف  و  شرفتان آکنده از شعر و شعور   و  سپهر اقبالتان سرشار از سرور و سروری و سرمدی . شادمان و شایگان باشید به شوق دیدار خدا نگهدار.


شما  همچنین می توانید متن های تخصصی اجرا را در ویدئو گالری ایران مجری مشاهده نمایید.

 

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !