فریبا علومی یزدی، (متولد 5 اسفندماه 1350  تهران ) مدرس زبان و ادبیات فارسی  و مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری شهریاران سخن است . وی درخانواده‌ای اصیل و فرهنگی در  تهران چشم به جهان گشود .

Master of Ceremonies

  • مجری صحنه ی کنفرانس های بین المللی و جشنواره های ملی
  •  سخنران عمومی انگیزشی و ارتباطات موثر
  •  مشاور عالی کنفرانس ها و جشنواره ها
  •  نویسنده و مالک معنوی بانک تقدیر نامه
  •  مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری و سایت ایران مجری

این یک تاج افتخار برای من است که همه به من" کتاب" هدیه می دهند. زندگی نامه های زیادی به من هدیه می شود...

شاعران زیادی کتاب شعرشان را برای من ارسال می کنند

و من همه را بدقت می خوانم. همه را !!!

خط به خط ، کلمه به کلمه

 هدف از ارائه نظرات ذیل خود بزرگ بینی نیست .این شاید مبلّغ خوبی باشد برای احترام گزاردن به نظر مخاطبان ...