متن دعوت نامه زائر حج 3 به قلم فریبا علومی یزدی

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

با تاییدات خداوند متعال

عاشقانه قدم بر سرزمینی گذاردیم که خاطره محمد و سُلاله پاکش را برایمان زنده می نمود.

 در طواف خانه نور ، عطر آیه های بندگی را لبریز از دعا برای همه زمزم کردیم.

مشتاق آنیم که در لحظه هایی به یاد ماندنی شاهد دیدارتان باشیم.

گل وجود شما برترین هدیه هاست.

حاج ................

پذیرایی:.........    ../../....  از ساعت ........الی ............ بصرف ..............

مکان .....................