متن دعوت نامه زائر حج به قلم فریبا علومی یزدی

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به نام خدای کعبه

حمد و سپاس بیکران معبودی را که بر ما منت نهاد و طواف معبد عشق و زیارت مرقد معشوق و دخت گرانقدرش به همراه زیارت قبور مطهر و به گُل نشسته مظلومان خفته در بقیع را قسمت و روزیمان نمود.

به شکرانه این لطف الهی مشتاق دیدارتان هستیم و قدوم مبارکتان را ارج می نهیم.

 

آقای .............و بانو

 

پذیرایی:.........    ../../....  از ساعت ........الی ............ بصرف ..............

مکان: .........................................................................................