تقدیر نامه به مربی/سرپرست و پزشک تیم های ورزشی(1)

تقدیر ورزشی،باشگاه های ورزشی،حکم قهرمانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تقدیر نامه به مربی/سرپرست و پزشک تیم های ورزشی(1)به قلم فریبا علومی یزدی

(الهی قوّ علی خدمتک جوارحی)

تن  زنده  والا به ورزندگی  است             که  ورزندگی  مایه ی  زندگی است
به  ورزش گرای  و  سرافراز  باش         که فرجام سستی سرافکندگی است
ز ورزش  میاسای  و کوشنده باش        که   بنیاد گیتی به  کوشندگی است

 تمام تلاش و کوشش انسان ، برای دست یابی به زندگی بهتر ، هدفمند و با کیفیت برتر ، توام با کامیابی و نیل به لذت واقعی است ;و ورزش مهمترین انگیزه برای رسیدن به این اهداف می باشد سرپرست توانمند/مربی مجرّب/پزشک حاذق جناب آقای ..........................بدین وسیله از تشریک مساعی و همراهی جناب عالی در مسابقات بین المللی ..............................................در کشور/شهر ....................................به عنوان سرپرست/مربی/پزشک  تیم ................................صمیمانه قدردانی می گردد. با امید به اینکه (در سال مزین به نام همت مضاعف ، کار مضاعف) با مساعدت و همکاری جناب عالی در ارتقای ورزش قهرمانی و تعمیم ورزش همگانی و نیز فرهنگ سازی الگو های ورزشی کوشا باشیم.

 

مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان                   رییس هیئت تکواندو استان اصفهان

.............................................                     .............................................