حکم قهرمانی مسابقات دهه فجر

تقدیر ورزشی،باشگاه های ورزشی،حکم قهرمانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

قال علیٌ ع      الهی  قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمة جوانحی

پروردگارا ! اعضا و اندام مرا در طریق خدمت به خودت نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواری محکم فرماورزشکار توانمند/ نیرومند  جناب آقای / سرکار خانم ...................................

 با سپاس بیکران از حضور ارزشمندتان در مسابقات ورزشی گرامی داشت دهه ی فجر شرکت / سازمان ............................................و کسب رتبه ..............................در رشته ی ................................... این حکم قهرمانی در سال همت و کار مضاعف / جهاد اقتصادی از طرف مدیریت / بسیج ................ تقدیم حضور توانمند تان می گردد.

از قادر متعال  ،  اراده ای راسخ و عزمی استوار در میادین ملی و فراملی  جهت  پیشبرد اهداف عالی و غایی ایران اسلامی مسالت دارد.

امضا