دعوتنامه براي جشن گروهي ازدواج ازفریبا علومی یزدی

دعوت نامه ویژه همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به نام آن والایی که شعله ی عشق را در فانوس سینه ی پرمهر زن و مرد روشن نمود.

و جعل بینکم موده ورحمه       21روم

عشق من و نازمنی همسرم                  دلبر  و  طناز  منی همسرم

مُهر  نماز  منی ای همسرم                   ناز و نیاز  منی ای همسرم

از گل روی  تو  صفا  می کنم                   تا  ابد العمر   وفا  می کنم

(احمد علومی یزدی )

هان بنگرید که آنچه هست نه خزان و زمستان است که طبیعت را صد عیش نهان است .شکوفه ی برف بر شاخساران چشم انتظار قدوم بهاران است ، خاک فرو مرده به امید خورشید تابان رقصان است و هزار دستان خاموش را به امید نغمه های بهاری بر لب ،هزاردستان.

 

 

و جهان را چه جای خواب و بیداری است که آن آرامش پیش از طوفان است و این هیاهویی است روي در وادی امن و امان. هر جوانه ای با خود راز شدن دارد و هر ترانه ای بر لب آواز ماندن . همه تسلیم پروردگار خویشتن اند تا به هر روی که خواهد گرداند و به هرسوی که خواهد کشاند و اینها همه از عشق خیزد که طفیل هستی عشقند،  آدمی و پری.

و ما به فرمان خدای آفریدگار و رسول کامکار او برآنیم تا پویش و جوشش طبیعت را با تکاپويی  انسانی برای ماندن و بهتر ماندن همراه کنیم و در شکوفايی  جشن پیوند ..................... زوج جوان بهار طبیعت را به استقبال رویم .

واز شما که طلایه دار ارزش های پاک اسلام و انقلابید و دل در گرو سربلندی ایران ;

متواضعانه می خواهیم که در این محفل شادی و شور و آکنده از شعار و شعور ما را صفای جان باشید و آرامبخش روح و روان .

زدر درآ و شبستان ما منورکن                         هوای مجلس روحانیون معطر کن