دعوتنامه مدیران ارشد جهت حضور در سمینار آموزشی

دعوت نامه ویژه همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

اطلبواالعلم من المهد الی اللحد

 

مدیر محترم/سرور گرامی جناب آقای/سرکار خانم -------------------------

 

احتراماً از آنجاییکه آموزش تاثیر بسزایی در پیشرفت و ارتقائ علمی و

عملی افراد در سطح جامعه دارد و دستور موکٌد دین مبین اسلام بر

تعلیم و یادگیری علوم و فنون مختلف می باشد از این رو جهت هم

افزایی بیشتر ، سمینار آموزشی ..................... برگزار می گردد.

با امید به اینکه با همت و تلاش جدی و با پشتوانه تجارب مدیران مجرّب

و دانش روز بتوانیم گامهای  موثر ، مطلوب و سازنده ای را جهت پیش

برد اهداف عالی ایران اسلامی برداریم.

مکان:     ................................................     مورخ : ..............ساعت ....

 

گامهای استوارتان را ارج می نهیم.

 

فریبا علومی یزدی

خرداد89