به علت جابجایی قالب سایت متن شورای دانش آموزی از این آدرس جابجا شده است. لطفا برای دریافت متن شورای دانش آموزی به لینک روبرو وارد شوید. تبلیغات شورای دانش آموزی و متن سخنرانی شورا

تقدير نامه مسابقات نهج البلاغه دانشجويان به قلم فریبا علومی یزدی

اوصیکم بتقوی الله فان تقوی الله مفتاح سداد وذخیره معاد

سفارش می کنم شما را به پرهیزگاری وترس از خدا به درستی که اطاعت اوامر حق جل وعلی کلید سعادت دنیا واندوخته ی آخرت است.               حضرت علی ع

دانشجوی مانوس با نهج البلاغه سركار خانم / جناب آقاي ............................

(لیس للانسان الاّ ما سعی)

 «دانش اندر دل چراغ روشن است                وز همه بد بر تن تو جوشن است»

 دانش آموخته ی فرهیخته سرکار خانم / جناب آقای  .............

من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا

کس چو علی این در معنی نسفت               آنچه علی در حق استاد گفت
بنده ی  خود  ساخت  مرا  اوستاد               آن که یکی حرف به من یاد داد


استاد فرهیخته و فرزانه ..........................

همه ی پیشرفت های معنوی و مادی بشر ریشه در تربیت افراد دارد که از منبع زلال ایمان، معرفت، تعهد و ایثار معلم سیراب می شوند.

یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر( 11مجادله )

 

که ایزد مقامی ببخشد بلند                                      برآنان که دربحردانش درند

براعمال روشن به سرضمیر                                    همه هست آگه خدای خبیر

به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای / سرکار خانم ..................................

که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.

تقدیر و تشکر در پایان نامه تحصیلی / تقدیر و تشکر پایان نامه عمومی /متن تشکر پایان نامه مذهبی /
تقدیر و تشکر از همسر و فرزند در پایان نامه /سپاس نامه به استاد و والدین در پایان نامه تحصیلی/متن تقدیر و تشکر به استاد،پدر و مادر (این متن : تشکر پایان نامه برای افرادی که پدرشان در قید حیات نیست)