پیام تبریک و تقدیر به مناسبت روز سازمان بازرسی کشور

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

نظارت و بازرسی باید همه ی دستگاه هایی که در قانون پیش بینی شده است را در بر گیرد.
( رهبر معظم انقلاب اسلامی )

همکار متعهد و سختکوش/
سرکار خانم /جناب آقای/...................

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است، و روز 19 مهرماه روز سازمان بازرسی کل کشور نام گذاری گردیده است.

 ضمن عرض تبریک به مناسبت این روز خجسته، این لوح تقدیر به پاس تلاش مداوم و مستمر شما تقدیم حضورتان می گردد.

امیداست با حسن عمل، دقت نظر ، جامع نگری، استفاده از دیدگاه های کارشناسانه، مستدل بودن و پیگیری گزارش با همراهی و هم گامی در قالب فعالیت های منظم و هدفدار بر اساس ماموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاه های مشمول بازرسی اعم از بازرسی مستمر، فوق العاده و موردی، بیش از پیش کوشا و پویا باشید.ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید/ هم مگر پیش نهد لطف شما گامی