مدیر محترم شرکت ...........................

سلام علیکم

تبلیغات یک تجارت وسیع وگسترده ای است که درمیان صنایع برتردنیا قراردارد.میزان رشد وشکوفایی صنعت تبلیغات بیانگرسطح زندگی مردم یک کشور و نشانه ی میزان توسعه ی اقتصاد آن کشور می باشد.

ذالک فضل الله یوتیه من یشاء

جناب آقای /سرکار خانم............................

انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان مدیر عامل ......................................که ناشی از تدبیر و تلاش و مجاهدت دائمی و جدیت همیشگی شماست ، صمیمانه تبریک عرض می نماید.

تبریک انتصاب مدیر روابط عمومی بانک

ادخلوها بسلام امنین

سرور/دوست/ همکار  متعهد و مجرب جناب آقای /سرکار خانم...............

انتصاب شایسته و بایسته ی حضرت عالی به  عنوان رییس/مدیر/ مدیرکل/  روابط عمومی بانک.............. را  مشفقانه و مشتاقانه تبریک عرض می نماید.

logoبه نام آن خالقی که آغاز و انجام کارها به پروانه ی سلطان ارادت و مشیت اوست

همکاران و دوستان درودی خالصانه نثار وجود گهربارتان

خدای را شاکرم که رخصتی به بنده عنایت فرمود تا پس از.............. سال خدمت صادقانه و خالصانه و کسب تجربه در جوار دوستان و همکاران عزیزی چون شما که با دیدارتان چشمم روشن و قلبم گلشن می گردد، با چشمی گریان و دلی بریان به خداحافظی بپردازم.

 

در جواب تبریک و ارسال دسته گل برای مدیر جدید


و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله  197 بفره

چو نیکی نمایید در روزگار       از آن هست آگاه پروردگار


حضور معرفت  ظهور جنا ب آقای  .........................................

یا مقلب القلوب والابصار   یا     مدبر اللیل و النهار    یامحول الحول والاحوال     حول حالنا الی احسن الحال

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                           از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

همکارم/ همنفس و همرازم، سرکار خانم /جناب آقای .........................

سلام بهاری و چو بوی خوش آشنایی  بر تو که عمرت وفاست، مهرت دنیاست، قلبت صفاست و در نگاهت محبت هاست.

مهربان خدایا،

تورا سپاس که زلال مهربانیت را در سرچشمه وجود من جاری ساختی و مرا زن نام نهادی،تو را سپاس که گل های باغ بشریت را به من سپردی و مرا مادر خطاب کردی، تو را سپاس که مرا لبریز از لطافت و مهر کردی و لباس مرد عنوان دادی، تو را سپاس که بر مروارید وجودم پوششی از عفاف و حیا کشیدی و مرا همسر قرار دادی، مبارک باد بر تو چنین خلقتی و نیکو و گوارا باد بر من وجود چنین خالقی.

تبریک به رییس هیات مدیره واعضای منتخب اتحادیه

ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم

بلی این چنین است فضل خدا         که بر هر که خواهد نماید عطا

که   الطاف   ایزد   بود    بیکران         بود   آگه  از حال   اهل  جهان


منتخب پرتوان/منتخب برگزیده ی  هیات مدیره ی اتحادیه ...................................

مقالات دیگر...