100حقیقت تلخ و شیرین زندگی

نکات ویژه نكاتي حاصل وبگردي و ايميل هاي ارسالي
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

– افرادي که بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي‏کنند (مشاوره، راهنمايي و …)، از رسيدن به زندگي خود باز مي‏ مانند.

– کساني که مي‏گويند “من نبايد اين راز را فاش کنم اما فقط به تو مي‏ گويم” دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي‏نمايند.

– گفتن حقيقت مهم است؛ اين مهم نيست که ما راست مي‏گوييم و ديگران اشتباه مي‏کنند.

 – هيچ هدفي بدون طي کردن مسير و راه آن دست يافتني نيست.

– کساني که سر خود را مانند کبک در برف فرو مي‏برند در واقع لگد ديگران را به جان مي‏خرند.

– آنچه که در ظاهر هر شخص مي‏بينيم، به ندرت دقيقا همان چيزي است که آن شخص واقعا هست.

– جرات و شهامت اين نيست که روبروي شير بايستيم بلکه اين است که بفهميم چطور مي‏توان از شر او جان سالم بدر برد.

– ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده‏ايم، بلکه بايد بياموزيم که چطور مي‏توان پدر و مادر بود.

– کلماتي که بر زبان جاري مي‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند – از خود هيچ قدرتي ندارند.

– افراد خردمند در سکوت به سر مي‏برند تا بيش از هر چيز صداي تمناي خود را بشنوند.

– فرشته ها به زمين نمي‏آيند تا ببينند ما چه مي‏کنيم بلکه مي‏آيند تا به ما بگويند چه کار بهتر است انجام دهيم.

– هيچ چيز مانند ارتباط و وابستگي با ديگران، با تمام وجود، به درد انسان نمي‏خورد.

– در واقع ما هيچ چيز را کنترل نمي‏کنيم مگر رفتار و کردار و تصميمات خودمان.

– هيچ کس نمي‏تواند ما را شاد کند جز خودمان. (اگر بخواهيم)

– اين يک اشتباه بزرگ است اگر از تجربيات خود درس نگيريم.

– من هيچ چيز نمي‏دانم، به من بياموزيد؛ من هيچ چيز نمي‏شنوم، به من بگوييد؛ من هيچ چيز نخواهم ديد، به من نشان دهيد – ما با هم پيروزيم.

– پشيماني از آن دسته چيزهايي است که ما به اشتباه آن را انتخاب مي‏کنيم.

– آنچه در قلب خود مي‏پرورانيم، همان است که در زندگي ان دنيا در دستان خود داريم.

– تنها به اين دليل که بذري را که کاشته ايم نمي‏بينيم، نمي توانيم بگوييم چيزي از اينجا بيرون نمي‏آيد.

– جنسيت واقعي وجود ندارد. هر کسي قسمتي از روحيات جنس مخالف را در خود دارد.

– تجربيات شما، تجربيات شما هستند؛ شخصيت شما نيستند.

– فرض کردن‏ها از تنبلي ما در جستجوي حقيقت سرچشمه مي‏گيرند.

– هيچ کس به طور کامل بي‏طرف نيست.

– خانواد ما تنها جايي نيست که ما در ان متولد شده‏ايم؛ گاهي يک دست باز و رويي گشاده نيز ما را متولد مي‏کند.

– شما هميشه راه درست را نمي‏پيماييد.

– فروتني و تواضع، در واقع توانايي پذيرفتن خطاست.

– توانايي يک مرد آن چيزي نيست که در جيبش دارد، بلکه آن است که بر دوشش دارد.

– اگر شما يک قدم مثبت برداريد، کائنات قدم به سمت شما مي‏آيند.

– اگر مي‏خواهيد بديها سرتان نيايد، نخواهيد سر ديگران آيد.

– اگر مي‏خواهيد با حقيقت سر و کار نداشته باشيد، هميشه در خيالات خود گم هستيد.

– فخرفروشي لباسي است که فقط تن احمقان مي‏شود.

– کسي که از همه بيشتر مي‏داند، معمولا همان کسي است که کمتر حرف مي‏زند.

– هر کسي سزاوار ارزشمند شدن و معشوق ديگران بودن است.

– هيچ کس جواب نهايي را به شما نخواهد داد، مگر خودتان.

– شما تنها با ابزاري که داريد مي‏توانيد عمل کنيد، پس به دنبال ابزار جديد وقت خود را تلف نکنيد.

– اگر خطاهاي خود را خطا در نظر نگيريم، آنگاه با هر خطا راهي اشتباه را کشف کرده‏ايم.

– اين انسانها هستند که به زندگي معنا مي‏دهند و نه اشياء.

– هميشه سوالاتي هستند که جوابشان ناپيداست و بزودي جوابشان پيدا خواهد شد.

– در حال حاضر نه آينده وجود دارد و نه گذشته، زندگي جاريست.

– اگر بخواهيد، اسکلت هميشه در کنج کمد منتظر شماست تا شما را بخورد.

– وقتي صحبت مي‏کنيم، صداي هيچ کس را نمي‏شنويم.

– والدين نبايد کوچکترها را در برابر تصميمات زندگي مسئول بدانند.

– اينکه پدران ما چه کاره بوده‏اند مهم نيست، مهم اين است که ما چه خواهيم کرد و چه خواهيم شد.

– اگر فکر مي‏کنيد که بايد همين الآن بگوييد، پس بگوييد و اگر مي دانيد که بايد کاري را الآن انجام دهيد، پس انجام دهيد.

– هر تغييري نياز به حرکت دارد.

– کمک ديگران به معناي انجام تمام و کمال کار ما نيست.

– اينطور نيست که هر کسي شما را دوست بدارد ولي شما مي‏توانيد هر کسي را دوست داشته باشيد.

– اگر کاري را هميشه براي کسي انجام داديد، او هرگز آن کار را ياد نخواهد گرفت.

– هيچ چيز بيشتر از خنده مسري و واگيردار نيست.

– بهترين هديه‏اي که مي‏توان به ديگران داد، وقت و صبر خودمان است.

- زيبايي محض با چشم قابل مشاهده نيست، بلکه با فکر و دل ديده مي‏شود.

– هر کسي بذر کمال را در وجودش دارا مي‏باشد، اما کمتر کسي مي‏تواند آنرا پرورش دهد.

– تنها راه پايان دادن به مشاجره‏ها، پيدا کردن يک راه حل است.

– هر عملي که انجام مي‏دهيم و هر حرفي که ميگوييم به ما باز مي‏گردد اما نه به گونه‏اي که انتظارش را داشتيم.

– اگر يک پله از نردبان شکست، با کمي زحمت پا را بايد بالاتر گذاشت.

– هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنيد.

– هرکس بيش از آنچه خود را مي‏شناسد است.

– از هر چه بترسيم اسيرش مي‏شويم.

– نيازمندترين انسانها حريص‏ترين آنهاست.

– آنچنان خيال کنيد که گويا تا ابد زنده‏ايد و انچنان عمل کنيد که گويا امروز مي‏ميريد.

– بخنديد همچنانکه نفس مي‏کشيد و دوست داشته باشيد همچنانکه زندگي مي‏کنيد.

– هيچ کس نمي‏تواند بازگردد و شروعي جديد را رقم بزند اما هر کسي مي‏تواند شروع کند و پاياني خوش را بسازد.

– مهمترين چيزها در زندگي چيزي نيستند که قابل لمس باشند.

– زيباترين عکسها در اتاقهاي تاريک ظاهر مي‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتي تاريک از زندگي قرار گرفتي بدان که طبيعت مي‏خواهد تصويري زيبا از تو بسازد.

– برف سنگيني باريد؛ درختي شکست، درختي زيباتر شد.

– زندگي مانند بازي حکم است، مهم نيست که دست خوبي نداشته باشيم، مهم اين است که يار خوبي داشته باشيم.

– از کوتهي ماست که ديوار بلند است.

– از شيش جلو به زندگي نگاه کنيد نه از آين رو به عقب.

– به خاطر ترساندن موش خانه‏ات را آتش نزن.

– هنر زندگي کردن، هنر نقاشي کردن بدون پاک کردن است.

– بهترين لذت زندگي انجام دادن عملي است که ديگران مي‏گويند نمي‏توانيم.

– هر روز از زندگي معجزه است. من روزم را هدر نمي‏دهم. من قدر معجزات را مي‏دانم.

– آرام بنشين. تقلا نکن. بهار مي‏آيد و سبزه‏ها رشد مي‏کنند.

– اينکه چه مي‏انديشيم، چه مي‏دانيم و به چه اعتقاد داريم مهم نيست. مهم اين است که چه مي‏کنيم.

– از زندگي هر انچه لياقتش را داريم به ما مي‏رسد نه آنچه آرزويش را داريم.

– از آنجا که زندگي آين وجود ماست، فقط با تغيير ما تغيير مي‏کند.

– ساعتي که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان مي‏دهد.

– هرگاه در زندگي خانه‏اي از يخ ساختي، بر آب شدنش گريه نکن.

– آرزوهايت را يک جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات يادشان نمي‏رود اما تو يادت خواهد رفت آنچه را که امروز داري، آرزوي ديروزت بوده است.

– برگ در انتهاي زوال مي‏افتد و ميوه در انتهاي کمال. بنگر که چون برگي زردي يا سيبي سرخ؟

– اگرنتوانستي کسي را ببخشي از بزرگي گناه او نيست، از کوچکي دل توست.

– به کسي که در جستجوي حقيقت است ايمان آور و به کسي که حق را يافته است شک کن.

– ما آمده‏ايم تا با زندگي کردن قيمت پيدا کنيم نه به هر قيمتي زندگي کنيم.

– هر کس چراي زندگي را يافت با هر چگونه‏اي خواهد ساخت.

– سخن نيک را از گويند آن بگيريد هر چند خود بدان عمل نکند.

– ناتوانترين مردم کسي است که نتواند دوستي پيدا کند و ناتوانتر از او کسي است که دوستان خود را از دست بدهد.

– چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.

– صبحگاهان به جستجوي روزي درآييد که برکت و موفقيت در صبح زود نهفته است.

– به بار نشستن هر کار نيازمند روز صبر است.

– راز موفقيت در اين است که با طبيعت و کائنات هماهنگ باشيم و در مسير موجهاي زندگي لذت ببريم.

– موفقيت يک مسير است و نه هدف.

– موفقيت بيشترين و بهترين استفاده از آن چيزي است که هم اکنون داريم.

– شکست موفقيت است، اگر از آن درس بگيريم.

– موفقيت اين نيست که هرگز اشتباه نکنيم بلکه اين است که يک اشتباه را دوبار مرتکب نشويم.

– موفقيت دستيابي به آن چيزي است که مي‏خواهيم و شادماني خواستن آن چيزي است که بدست مي‏آوريم.

– موفقيت توانايي پرش از شکستي بر شکستي ديگر است بدون اينکه خسته شويم.

– من مي‏دانم که تمام هستي براي من خلق شده. پس نگران نيستم و تمام هستي را يار و ياور خود مي‏بينم.

– بازي زندگي بازي بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشيم که به کدام طرف پرتاب مي‏شود.

– تفکر مثبت اساس هر موفقيت است.

 

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !