– افرادي که بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي‏کنند (مشاوره، راهنمايي و …)، از رسيدن به زندگي خود باز مي‏ مانند.

– کساني که مي‏گويند “من نبايد اين راز را فاش کنم اما فقط به تو مي‏ گويم” دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي‏نمايند.

– گفتن حقيقت مهم است؛ اين مهم نيست که ما راست مي‏گوييم و ديگران اشتباه مي‏کنند.

ادامه مطلب: 100حقیقت تلخ و شیرین زندگی

بيل گيتس (رئيس مايکرو سافت) طي يک سخنراني در يکي از دبيرستانهاي آمريکا ، خطاب به دانش آموزان گفت که در دبيرستان خيلي چيزها را به دانش آموزان نمي آموزند ؛ او هفت اصل مهم را که دانش آموزان در دبيرستان فرا نمي گيرند ، بشرح زير نام برد :


اصل اول :
در زندگي ، همه چيز عادلانه نيست ، بهتر است با اين حقيقت کنار بياييد .

ادامه مطلب: هفت اصل مهم بيل گيتس (رئيس مايکرو سافت)

1- اصیل باشید. با خودتان باشید:
یکبار جودی گارلند  گفت: ” همیشه یک نسخه دست اول از خودتان باشید تا یک نسخه دست دوم از دیگری.” با این جمله می توان عمری را زندگی کرد. شما در زندگی نمی توانید پا در کفش دیگری کنید ، شما فقط اختیار کفش های خودتان را دارید و می توانید آنها را تغییر دهید. اگر نتوانید خودتان باشید ، نمی توانید زندگی کنید؛ در آنصورت فقط هستید، زنده اید.
از خود بپرسید: اگر شما خودتانی را که اکنون هستید دوست ندارید، پس چرا باید دیگری شما را دوست داشته باشد؟؟؟

ادامه مطلب: همیشه یک نسخه دست اول از خودتان باشید تا یک نسخه دست دوم از دیگری

* وقتی به شدت عصبانی شدی دستهایت را در جیب هایت بگذار.

*  یادت باشد بهترین رابطه میان تو و همسرت زمانی است که میزان عشق و علاقه تان به هم بیش از میزان نیازتان به یکدیگر باشد.

* مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر.

* اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.

* هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع نمی دانی .

ادامه مطلب: لبخند بزن و بگو: "برای چه می خواهید بدانید؟"

  • صداقت بهترین سیاست است کیفیت بهترین تجارت
  • من می دانم اگر می خواهم با آدم های صادق تجارت کنم خودم باید صادق باشم
  • رسیدن به کیفیتی برتر تنها آغاز راه است
  • من می دانم بهترین آرامبخش یک وجدان پاک است
ادامه مطلب: حالا فهمیدم که هنوزخیلی چیزها را باید یاد بگیرم

از زمانی كه دوره درس و تحصیل تمام می شود به این دلیل كه مغز كمتر با رقم ها و اطلاعات سروكار دارد، به نظر می رسد كه به تدریج توانایی های خود را از دست می دهد. دكتر رابرت ایستاك می گوید: " لازم است هر فردی، به همان شكل كه با فعالیت بدنی بر سلامت جسمی خود می افزاید، از طریق بكار گرفتن مغز توانایی های ذهنی خود را نیز افزایش دهد." توانایی های ذهنی به تدریج، با سپری شدن عمر تحلیل می روند؛ زیرا از طریق پاسخگویی به تجربه هاست كه زنده و فعّال می مانند. اگر فردی از تجربه های ذهنی متعدد و متنوعی برخوردار باشد، روابط بین سلولهای عصبی در مغز او نیز بیشتر خواهد بود، در حالی كه اگر تجربه های ذهنی فرد محدود و معدود باشد، روابط بین سلولی كمتر برقرار شده یا این كه كاملاً قطع خواهند شد.

ادامه مطلب: توصیه هایی جهت بالا بردن توانایی های ذهنی

مقالات دیگر...