ده نکته در مورد استفاده از زبان غیر کلامی

زبان غیر کلامی برای سخنوران و مجریان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

10 نکته در مورد استفاده از زبان غیر کلامی از فریبا علومی یزدی

هنگام حضور در مصاحبه ی شغلی  يا دريافت كار و پروژه  استفاده از زبان غیر کلامی ، از اهمیت خاصی برخوردار است .البته در فعالیت های دیگر مانند سخنراني ، چگونه برخورد کردن با سوالات در كنفرانس ها توسط سخنرانان و.....نیز می توان از زبان غیر کلامی بهره برد. به پیشنهادات زیر در این زمینه توجه کنید.

 1- به خاطر داشته باشید که زبان غیرکلامی همراه با متن معنا پیدا می کند.

به عبارت دیگر زبان غیرکلامی به تنهایی معنا ندارد و تفسیر این زبان به موقعیتی که در آن از این نوع زبان استفاده شده است ، بستگی دارد . والبته تحت تاثیر فرهنگ ، مکان ، مردم و موقعیت شما قرار دارد این بدین معنی است که بدون در نظر گرفتن موقعیت و متن ، در تفسیر یا استفاده از این زبان احتمال  اشتباه در فهم آن وجود دارد.

2- فضایی برای خود در نظربگیرید.

افراد مطئن وبا اعتماد به نفس فضایی برای خود در نظر می گیرند . پاهایتان را دورصندلی جمع نکنید وفضای کوچکی را برای نشستن ، انتخاب نکنید.

 


3- افراد مطمئن وبا اعتماد به نفس همیشه در دید هستند.

خود را پشت میز پنهان نکنید درمصاحبه روی صندلی های بزرگ ننشینید کاملا در دید باشید.4- تماس چشمی مستقیم وملایم داشته باشید.

افراد مطمئن به دیگران نگاه می کنند به چشمان اشخاص زل نزنید بلکه تماس چشمی ملایمی برقرار سازید.5- راست قامت بایستید

شانه هایتان را جمع نکنید ، راست و رو به جلو بایستید.6- افراد مطمئن وبا اعتماد به نفس در حرکاتشان راحت هستند.
حرکات دست ، صورت ، چشم و....باید راحت و به دور از استرس باشد .7- راحت و آرام نفس بکشید

افراد مطمئن عمیق و راحت نفس می کشند ( مگر این که مشکل تنفسی خاصی داشته باشند ) به جای تند تند و غیر مرتب ، راحت و عمیق نفس بکشید.


8- سرتان را بالا نگه دارید

بالا نگهداشتن سر هم از لحاظ فیزیکی مفید است و هم تاثیر روان شناسی دارد سرتان را بالا نگه دارید.9- روی هر دو پای خود بایستید.

افراد مطمئن با روی دوپا ایستادن گویی خود را حمایت می کنند .وزن خود را روی هر دو پای خود بیندازید و راحت بایستید این کار خیلی بهتر است تا این که زانوی شما خم شود و یا وزنتان فقط روی یک پا قرارگیرد.10- حرکات صورتتان با احساس شما درآن لحظه باید مطابقت داشته باشد.

اگر عصبانی هستند باید چهره ی شما جدی به نظربرسد، وقتی عصبانی هستید لبخند نزنید . چون پیام را به اشتباه منتقل خواهد کرد .حرکات و کلمات شما باید هر دو گویای یک چیز باشند.