آداب معاشرت تجاري محیط کار چیست؟

آداب معاشرت تجاري ارتباطات موثر تجارت
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

آداب  تجاري محیط کاری چیست؟

شناخت آداب خاص هر محیط کاری چیزی فراتر از صرف آگاهی از نحوه به دست گرفتن کارد و چنگال در مهمانی هاست . این آداب اساسا تمامی شیوه های رفتاری را در بر می گیرند که با نحوه ارائه کار توسط فرد مرتبط می گردد اعم از اینکه رفتار فردی می بایست چگونه باشد و یا چه طور چنین فردی می بایست در محیط کار خود با دیگران رفتار کند و مهمتر از مهم آن که از ابزار ارتباط با دیگران در محیط کار چگونه استفاده می شود.

مطالب مفید در همین مورد :شرح مختصری بر تاریخچه آداب رفتاری و آداب معاشرت

رعایت آداب تجاري و کار  در این شرایط  ملزم به رعایت یک سری قوانین خشک و خاص نمی باشد.

محیط هر شرکتی با دیگری متفاوت است بنا بر این در خصوص رعایت آداب  محیط کار این مهم بسته به نحوه رهبری، نوع کاری که در آن محیط انجام می شود ، و این که انجام چه کار هایی در این محیط پذیرفته شده است یا خیر بر می گردد.مثلا اگر شما در خارج از کشور کار کنید قوانینی که در آن محیط به عنوان آداب محیط کار پذیرفته شده اند کاملا متفاوت می باشند.

 همه چیز به افراد حاضر در آن محیط مر بوط می شود

اگر به دیگر عناوین موجود در این وب سایت مراجعه کنید خواهید دید که " قوانین" متفاوتی برای اموری همچون شیوه صحیح رعایت آداب در ملاقاتهای تجاری یا نحوه صحیح نوشتن مکاتبات تجاری ... بسته به حیطه های کاری متفاوت با یکدیگر فرق می کنند .و اگر  به عمق این مسئله توجه کنید متوجه همیشه که همه اصول اساسی در راستای رعایت آداب خاص هر محیط کاری بسته به افراد حاضر در آن محیط است و این که چگونه شما می توانید بر این افراد خاص تاثیر گذارید  .

کلید اصلی کار همین است پس اولین فرصتی که شانس این تاثیر گذاری را پیدا کنید می توانید در پیشبرد سطح مالی شرکت خود بسیار موثر واقع شوید .این در واقع بسته به نحوه شناختی دارد که دیگران از  شما و شرکت شما پیدا می کنند.

 نمی توانید در نگاه اول از همه چیز مطلع شوید

اگر چه ما همه می دانیم که رفتار خوب در محیط کاری چگونه معنی می شود اما نمی توان انتظار داشت که در اولین بر خورد با هر محیط کار از تمام قوانین مقبول در آن محیط کاری اگاهی پیدا کنید .وقتی کار جدیدی را شروع می کنیم تقریبا همه ما می دانیم که مثلا باید از شیوه گفتاری صحیحی در این محیط استفاده کنیم یا مثلا باید رعایت اصول بهداشتی را در محیط کار رعايت کنیم اما مساله مهمتر در رابطه با قوانین خاص محیط کاری چیزی فراتر از این حرفهاست . بنا بر این وقتی کار در محیط جدیدی را شروع می کنید باید سریعا از اصول اساسی رعایت آداب خاص ان محیط کاری اگاهی پیدا کنید تا بتوانید شغل خود را حفظ کنید .

 بنا بر این باید از مواردی همچون نحوه خاص پوشش در این محیط ، نحوه لباس  پوشیدن مدیران شرکت،‌نام و نام خانوادگی افراد حاضر در محیط کار ، نحوه ارسال و در یافت مکاتبات خاص آن محیط اعم از نامه یا ایمیل ، و قوانین مربوط به وقت ناهار یا  وقت استراحت خاص آن محیط نیز  اطلاع پیدا کنید .اینها نکاتی هسنتد که به محض ورود به هر محیط کاری می بایست از آنها اطلاع پیدا کنید.

 اصول اساسی

 اساسا بهترین شیوه یادگیری اصول اساسی آداب هر محیط کاری داخل شدن در محیط آن شر کت است و طوری در آن شزکت رفتار کنید که انگار  در حضور والدین خودتان هستید و آنها ناظر رفتار شما می باشند  .

وقتی در یک محیط کاری جدیدی  قرار می گیرد مشاهده دقیق رفتار دیگر افراد حاضر در آن محیط بهترین نحوه   شناخت باید و نباید های خاص آن  محیط کاری است .

 سعی کنید خارج ار آن محیط کاری با همکاران خود مراوده داشته باشید تا بهتر با آداب خاص آن محیط آشنا شوید  حتی اگر این گونه روابط تنها  منحصر به گذران اوقات در زمان صرف چای یا نهار خوری  در اداره با یکدیگر باشد . هر چه زودتر با همکارن خود و نحوه رفتار آنها در آن محیط آشنا شوید سریعتر به شیوه معمول کار در آن محیط نیز آشنايی پیدا می کنید و متوجه می شوید در چه زوایا و زمینه هایی  باید رفتار خود را با آن محیط هماهنگ سازید .

نباید خیلی خود را وابسته با آداب محیط کار هم نشان دهید چون کم کم این حس را در دیگران پدید خواهید آورد که این کار بخاطر  ترس از طرد شدن از  آن محیط کاری انجام می دهید. تنها لازم است که لیاقت و حس مشارکت خود با دیگران به بقیه را در شروع کار جدید نشان دهید مابقی را به مرور زمان با کار در آن محیط یاد خواهید گرفت.

همیشه  به خاطر داشته باشید اگر برای  درست بودن انجام کار خاصی در آن محیط  اطمینان ندارید همکاران نزدیک  شما خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند.