یک نمونه از مثبت نمودن متن ادبی

نگرش مثبت
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

یک نمونه از مثبت نمودن متن ادبی  از فریبا علومی یزدی

جملات زیر شاید دو مضمون متفاوت باشند ولی منظور از نگارش این سطور تنها نشان دادن امکان تعویض کلمات منفی یا سرد با کلمات مثبت  و شورانگیز است و  هرکس می تواند به فراخور  دانش خود در  متن های  اجرا و سخنرانی حداقل تغییراتی را اعمال نماید.

 

به طور یقین شما مخاطب عزیز با تمرین ، فرا خواهید گرفت چگونه لغات منفی را کم کم از دایره لغات خود حذف کنید.

 

 

این یک شاه کلید سخنوری از فریبا علومی یزدی است که به شما مخاطب ارجمند هدیه می شود.

 

هم سخن با ما به جایگاه ده سخنور اول ایران صعود نمایید.

 

 

زمان مي گذرد و در انتهاي راه مي فهمي چقدر حرف نگفته در دل باقي ماند

 

حرفهايي که مي توانست راهي به سوي عشق باشد

 

حرفهاي ناتمامي که در کوچه هاي بن بست زندگي اسيرند

 

ناگهان لحظه غربت مي رسد و تو در می يابي که چقدر زود دير شده

 

 

چه احساسی دارید؟؟؟

جملات مثبت شده را در زیر ببینید

 

زمان می گذرد و در ابتدای راه می دانی چقدر حرف های قشنگ برای گفتن در زبان داری

 

حرفهایی که می تونه راهی به سوی عشق باشه

 

حرف های قشنگی که در کوچه باغ های سبز زندگی جاری اند

 

و هر آن دم که امیدِ لحظه ی وصال می رسد ، تو در می یابی که انتظار چه زیباست!!!

 

چه احساسی دارید؟؟؟

این احساس خوب را با تمرین گسترش دهید  و با کلمات منفی خداحافظی کنید.

اگر برای مثبت نمودن متون خود دچار مشکل هستید آن را برای تیم ما ایمیل کنید تا در کمتر از نیم روز  تغییرات اعمال شده را برای شما ارسال نمایند.

هم سخن با ما به جایگاه ده سخنور اول ایران صعود نمایید.

ده نکته در مورد این که چگونه یک سخنران عالی عمومی می توان بود؟