چطور صدا بوجود می آید؟

کنار آمدن با تغییرات
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

چطور صدا بوجود می آید؟

منبع :وبلاگ رضا مقسمی گوینده شبکه بین المللی خبر

هوایی که از ریه ها خارج می شود، وقتی وارد حنجره شد با تارهای صوتی تماس حاصل کرده و حنجره با انقباض و انبساط عضلات هوا را تبدیل به صوت ساده ای می کند که هیچ اهنگ و طنینی ندارد و بیشتر شبیه زمزمه و ناله است، این صوت بعد از خروج از دهانه ی حنجره از راه حلق وارد بینی و دهان شده و درهمین جا در شدت و طنین و ارتفاع ان تغییراتی داده شده و صوت خاصیت هجایی پیدا می کند.انگاه محیط دهان یعنی دندان ها، زبان و عضلات حلق، صوت خارج شده از حنجره را تبدیل به حروف با صدا و بی صدا می کند که این صدا در بینی و حفره های بینی و سینوس ها طنین دار و اهنگ دار شده و با به کار افتادن زبان، دندان، عضلات حلق و لب ها از ترکیب این حروف با صدا و بی صدا، هجاهای مناسبی بوجود می اید و بالاخره از ترکیب چند هجا، کلمه درست می شود.

به یاد داشته باشیم :

صدای هیچکس را تقلید نکنید، شما باید سعی نمایید صدای واقعی و طبیعی خودتان را اشکارسازید و اگر استعدادش را داشتید ان را پرورش دهید.


 

در همین مورد: