سه مرحله برای رهايي ازاحساس عزت نفس پايين

اعتماد به نفس و عزت نفس
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

مراحل رهايي ازاحساس عزت نفس پايين

به اعتقاد روانشناسان اشخاص موفق کساني هستند که حقيقتا خود خودشانند و باطناً آزادند و وارسته . واشخاص ناموفق و شکست خورده کساني هستند که حقيقتاً منکر خويشتن خويش هستند و شادي و نيروي حاصله از درستکاري و صداقت نسبت به خود را نپذيرفته اند .


حال براي آنکه از احساس عزت نفس پايين که مانع از موفقيت در زندگي است رهايي يابيد و تحولي بزرگ در زندگي خويش ايجاد کنيد و از عزت نفس بالايي برخورددار گرديد ، به بيان روشهايي براي افزايش عزت نفس در سه مرحله مي پردازيم :


مرحله اول - عدم ارزيابي خود با ديگران:


هرگز خود را با ديگران ارزيابي نکنيد چرا که هر چقدر هم شما بخواهيد ارزيابي شما منطقي نيست .
اصول عدم ارزيابي خود با ديگران
ارزيابي منطقي از خود :


به دلايل زيرنمي توانيم ارزيابي منطقي ازخودمان بکنيم :
- ما نمي توانيم خود يا افراد ديگر را با يک مشخصه به طور منطقي مورد قضاوت قرار دهيم.
- در خيلي از مواقع انتقادها بر اساس تعصبات است .
- خصوصيات انساني بي همتا و تقريباً بي انتهاست .
- ميزان دقيقي براي اينکه چه کسي خوب و يا بد است ، وجود ندارد و کسي نمي تواند ادعا کند که مي تواندخصوصيات خوب ويا بد را به طور کامل تشخيص دهد.
احساس ضعف وکاستي هاي بشر:
واقعيت آن است که ما انسانها داراي ضعف هايي هستيم . به همين دليل به سادگي نمي توانيم آنچه را که دوست داريم ، انجام دهيم .مثلاً تعدادي از ما قوي هستيم، عده اي آشپز ماهري هستيم و… به هرحال اکثريت افراد نمي توانند در بيش از يک يا دو کار برجستگي و تبحر بسيار بالايي پيدا کنند .احساس شما در دستيابي به اهدافتان بسيار مهم است . بنابراين با اندکي تغيير احساس و نوعي ديگر مسئله را بررسي کردن ، متوجه تغيير در افکار خويش و به دنبال آن در رفتار خود خواهيد شد. و به اهداف منطقي خود خواهيد رسيد .


بي اطلاعي :
فقدان اطلاعات کافي نيز مي تواند عامل موثر براي موفقيت پايين باشد.اگر مي خواهيد خود را براي اشتباهات ببخشيد،بي اطلاعي دليل کاملاً قانع کننده اي است. به هر صورت ، سرزنش خود، عملي کاملاً مسخره است . البته اگر مايليد که خود را سرزنش کنيد و اين کار را درست مي دانيد ، خوب بکنيد . اما به نظر روانشناسان هرگز براي بد انجام دادن کاري که هيچگاه بهتر انجام دادنش را ياد نگرفته ايد. بي ارزش تصور کردن خودتان معنايي نداردوقابل تصور نيست.


آشفتگي :
آشفتگي خاطر و وضعيت زندگي خيلي از مواقع مانع از موفقيت مي شود. اصولاَ وقتي افراد بيشتر از خودشان متنفر مي شوند ، خطاهاي بيشتري را انجام مي دهند . چون نسبت به خود احساس بدي دارند و مي خواهند خود را بيشتر تنبيه نمايند، لذا اعمال غلط ديگري رانيزمرتکب ميشوند.
اصولاً وقتي ما عصباني ، افسرده ، ترسيده‌ايم و ياحسدورزي مي کنيم،به سادگي نمي توانيم آدمي با کفايت و با عملکردي مناسب باشيم پس بهتر است موقع مشکلات ، در رفع آن بکوشيم ، و با احساس گناه ناراحتي و اعمال خود تخريبي ديگر ، خودمان را در مشکلات بيشتري غوطه ور نسازيم .


خودتان را بپذيريد:
خود پذيري بهترين راه حل است . بهترين کاري که مي توانيد براي صفات خوب و بد خود انجام دهيد ، اين است که اگر ميتوانيد آنها را تغيير دهيد و يا اينکه درحال حاضر و يا براي هميشه آنها را بپذيريد . پس بهتر است از حالا خود و ديگران را همانطور که هستند بپذيريد و هيچ گاه از خود و ديگران متنفر نباشيد وعشق ورزي تان هم نسبت به خودتان و ديگران متعادل باشد.

 

مرحله دوم - اعتماد داشتن
تا مي توانيد اعتماد رفتارتان را در زمينه هاي مختلف مثل اعتماد دوستي ، اعتماد کاري ، اعتماد فرهنگي و… بالا برده و افزايش دهيد براي اين امر لازم است که اصول انضباط رفتاري را نيز رعايت کنيد که اين اصول عبارتنداز:


1- کار را به تأخير نيندازيد :
سعي کنيد به نتايج بلند مدت و دير پا نسبت به منافع کوتاه مدت توجه بيشتري نمائيد . اگر هميشه مسّرت و خوشي فوري را بر لذّت به تأخير افتاده ، مقدم داريد ، احتمال اينکه در پايان فردي مفلوک و بيچاره باشيد .زياد است اين اصل از انضباط رفتاري از همه اصول ديگر مهمتر است و رعايت آن مي تواند انجام بقيه اصول را آسانتر کند.


2- صبر داشته باشيد و استمرار در کارها را پيشه کنيد:
انجام و استمرار کارها براي مدت طولاني دومين تکنيک اساسي به سوي موفقيت است ريشه اين مشکل بي صبري و ناشکيبايي است . يادگيري هر مهارتي ، مدت زمان زيادي را مي طلبد و بايد براي هر کاري که انجام مي دهيد به اندازه اي که نيازدارد ، زمان بگذاريد.


3- گامهاي کوچک و استوار امروز ، پايه گذار فردائي روشن :
کامل بودن هر کار ، بستگي به اندازه آن کار دارد . معمولاً کارهاي کوچک در زماني کم مطرح و به انجام مي رسند و کارهاي بزرگ در زماني دراز . پس بهتر است کارها را به اندازه هاي مورد نياز تجزيه و کوچک کنيد ، تا از انجام ندادنش پرهيز نمائيد زيرا تدريجي حرکت کردن به سوي هدف باعث کاهش تدريجي اضطراب و پريشاني است و آن سبب موفقيت در کارها مي شود.


4- از تجربيات گذشته درس بگيريد:
تجزيه و تحليل و توضيح برخي از اعمال و نتيجه گيري آنها در کنار بررسي دقيق نقاط ضعف و قوت يک رفتار نيز در پيشرفت يک فرد نقش اساسي دارد . و خيلي از مواقع سبب موفقيت مي شود.


5- پاداش و تنبيه :
در قبال کارهاي درست به خود پاداش دهيد و در قبال کارهاي نادرست خود را جريمه کنيد . براي اينکه همان اندازه که تقدير در انجام درست کار حائز اهميت است ، مواخذه براي انجام نادرست کار نيز مهم است تحقيقات نشان داده که خود تقديري در قبال کارهاي درست مي تواند رفتار را نيرومند سازد ، گفتار منفي آنرا تضعيف مي کند . و مانع از پيشرفت کارها مي شود.


مرحله سوم- برانگيختن احترام ديگران نسبت به خود:


براي آنکه احترام ديگران را نسبت به خود برانگيزيد ، بايد قاطعيت داشته باشيد . بدون مهارت قاطعيت تقريباً غير ممکن است که بتوانيد احساسات مطمئن خود پذيري داشته باشيد بنابراين يادگيري مهارت قاطعيت براي شما و هرفرد ديگري ضروري به نظر مي رسد . که عبارتند از :


1- پرهيز از خشم :
اگر مي خواهيد که در امر قاطعيت پيشرفت نمائيد از عصباني شدن و خشم پرهيز کنيد . چون رفتار توأم با سياست ، تمايل افراد را به تسليم در مقابل شما افزايش مي دهد بالعکس در صورت پرخاشگري و داد و فرياد ، حس کينه توزي را افزايش مي دهيد .


2- پرهيز از احساس گناه :
از احساس گناه و تقصير به شدت بپرهيزيد چون که در احساس گناه فکر مي کنيد بي ارزش ،پست و افرادي بي خاصيت و دوست نداشتني هستيد ، چون ناشايست عمل کرده ايد . احساس گناه مي تواند سر منشاء بسياري از مشکلات رواني و شخصيتي باشد که در موارد وخيم تر منجر به خودکشي و افسردگي هاي شديد مي شود بنابراين بهتر است از احساس گناه و تقصير دوري کنيم .


3- پرهيز از دلسوزي زياد:
از دلسوزي و ترحم بي مورد و زياد براي ديگران بپرهيزيد نکته مهمي که مردم آنرا در نظر نمي گيرند، اين است که توجه به مردم لطف کردن نسبت به آنان و رفتار خوبي با آنها داشتن کار خوبي است که همه بر روي آن تاکيد دارند و ديگران را نسبت به اين کار تشويق مي کنند. اما توجه بيش از اندازه و غير معقول مسئله ديگري است که بايد بررسي شود، و از آن جلوگيري به عمل آورد.


4- نترسيدن از تاييد نشدن:
از تأييد نشدن ترس نداشته باشيد . شايد بدون اغراق بايد گفت که يکي از بزرگترين ترسهاي رايج در ميان عامه مردم، ترس از تأييد نشدن است همه ما مي خواهيم که مورد تأييد ديگران قرار بگيريم و آنها ما را بپذيرند ، که البته امري مطلوب است . اما اينکه فکر کنيد براي تأييد گرفتن از آنها بايد هر کاري که مي خواهند انجام دهيد و آنگونه که مي خواهند تفکر و رفتار کنيد فکري نادرست و نقض کامل قاطعيت و استقلال است .
بنابراين با بکار بردن گامهاي ذکر شده مي توانيد از احساس عزت نفس پايين رهايي يابيد . و تحولي بزرگ در زندگي خويش ايجاد کنيد و از عزت نفس بالايي ‹ سلامت رواني › برخوردار گرديد پس با داشتن عزت نفس بالا مي توانيد بر اضطراب و افسردگي و ناراحتي هاي روحي خود غلبه کنيد و به طور کلي داراي شخصيت سالم و موفقي باشيد.

منبع:فراصبا

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !