روش هاي تربيتي موثر بر عزت نفس برگرفته از سایت فراصبا

1- روش هاي ابراز توانايي ها:

اين روش بر اين فرض استوار است که هر گاه انسان در سايه شرافت خود در در عرصه هاي گوناگون حيات توانا ببيند و بيابد که کاري از دستش بر مي آيد احساس عزت و سربلندي خواهدکرد و هر گاه ببيند که در انجام کارهاي مربوط به خود ناتوان است احساس سرافکندگي و ذلت خواهد داشت.

ادامه مطلب: روش تربيتي موثربرعزت نفس

5 پیشنهاد برای درمان ترس از صحنه هنگام سخنرانی درجمع

ترس ازصحنه هنگام سخنرانی درجمع برای ذهن ، آزاردهنده است . این نوع ترس از ادامه ی مطلوب و مناسب مطالب جلوگیری می کند.

ادامه مطلب: پنج پیشنهاد برای درمان ترس از صحنه هنگام سخنرانی درجمع

چطور می توان مطمئن تر به نظر رسید؟

1- ارتباط چشمی برقرارکنید

افراد مطمین وبا اعتماد به نفس به چشمان شما نگاه می کنند .به افرادهنگامی که با آنها صحبت می کنید، نگاه کنید.ارتباط چشمی برقرارکنید.ارتباط برقرارکنید.این کاردرجاهای  مختلفی کاربرد داردازجمله وقتی دونفربا  یکدیگرصحبت می کنند یا هنگامی که دریک مصاحبه  ی شغلی حضوریافتید ویادریک سخنرانی عمومی با مخاطبان گسترده ای  حضوردارید.

ادامه مطلب: چطور می توان مطمئن تر به نظررسید؟

عزت نفس:شيوه هاي افزايش عزت نفس برگرفته از سایت فراصبا

1- با خود مثبت حرف بزنيد .
صدايي در ذهن شما وجود دارد که مدام نجوا مي کند. اين صدا بخشي از عزت نفس شماو اغلب منفي است وجملاتي ازاين قبيل مي گويد،من خيلي چاق هستم يا من خسته ام.اين قيبل جملات بعداز مدتي درشما تأثير منفي ميگذارد و مثلا شما احساس خستگي مي کنيد.

ادامه مطلب: شيوه هاي افزايش عزت نفس

چطور می توانید با جدیت رفتار کنید و احترام را از آن خود نمایید ؟

چنانچه می خواهید توسط دیگران جدی گرفته شوید با خود و عقایدتان با احترام رفتار کنید. نکات زیر از فریبا علومی یزدی به شما کمک می کند تا  دیگران شما را جدی تلقی کنند و قابل احترام باشید.این نکات را در زندگی خود به کار بندید و هر روز بر احترام خود در جامعه بیافزایید.

ادامه مطلب: کسب احترام با جدیت در رفتار


خودپنداره و عزت نفس(برگرفته از سایت فراصبا):


روش‌هاي مختلفي براي انديشيدن دربارة «خود» وجود دارند. دو اصطلاح مهم که بيشتر از بقيه درباره «خود» افراد مورد استفاده قرار مي‌گيرند خودپنداره و عزت نفس هستند.

ادامه مطلب: خودپنداره و عزت نفس:

رهنمود های سریع پیشگیری از اضطراب برای مجریان و سخنوران  در قبل و زمان اجرای برنامه:از فریبا علومی یزدی

برای جلوگیری سریع  از اضطراب راه های فراوانی وجود دارند که در افراد گوناگون مختلف اند. از نکات اختصاصی  هزار و یک نکته فریبا علومی یزدی  موارد زیر هستند.این مقاله به طور کامل در گلگشت سخن مجریان نیز مورد بررسی قرار گرفته است و راه های برطرف نمودن اضطراب به صورت علمی ، مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب: راه های سریع پیشگیری از اضطراب برای مجریان و سخنوران

مقالات دیگر...